Ring oss: 0104 50 50 00

Senaste nyheter

Stororder till Västlänken etapp Korsvägen, med klimatförbättrad betong

2020-10-07

Thomas Betong AB har ingått avtal med West Link Contractors om att leverera all betong, samt rådgivnings-, support- och pumptjänster till Västlänkens deletapp Korsvägen. Avtalet omfattar leveranser om totalt 220 000 m3. För att nå målet om en minskad klimatpåverkan inom projektet med minst 25 procent används klimatförbättrad betong.

Följ leveranser i realtid med Min Betong®

2020-07-01

Thomas Betong adderar nu realtidsspårning till sin tjänst Min Betong® -  en kundportal för att underlätta och effektivisera hantering av beställning och leverans.Våra kunder kan på så sätt alltid ha en bra överblick över byggprojektets betongleveranser.

Ny Hållbarhetsredovisning från Thomas Concrete Group AB

2020-04-06

Ett år innan lagen infördes i Sverige om Hållbarhetsredovisning publicerade Thomas Concrete Group sin första rapport. Sedan dess har företaget fortsatt att aktivt jobba med att bli bättre och tydligt redovisa hur företaget arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

2020-01-24

Effektivare kommunikation med Min Betong

2019-10-03

Thomas Betong får förtroendet av NCC att leverera till E02 Centralen i Göteborg.

2019-03-28

Thomas Betong rekryterar från Skanska

2018-11-19

Thomas Betongs fabriker drivs med 100% förnybara bränslen

2018-11-13

Utbildning och engagemang från Team Thomas leder till en starkare säkerhetskultur