Ring oss: 0104 50 50 00

Plattbärlag Thomagrön – klimatförbättrat plattbärlag nivå 2 till nivå 4

Plattbärlag Thomagrön har utvecklats för förbättrad miljöprofil genom användning av återvunnen betongballast som råvara vid tillverkningen. Används i flerbostadshus, kontorsbyggnader, sjukhus, garage mm.

 

Viktiga fördelar:
  Effektivt system och snabbt montage.
  Undersidan är färdig för spackling och målning.
  20 till 40 procent lägre CO2-avtryck (nivå 2 till 4 enligt Svensk Betongs vägledning).

 

 


 

PRODUKTBESKRIVNING

Plattbärlag Thomagrön ger en lägre klimatpåverkan för ditt projekt. Plattbärlaget används som en kvarsittande form för att på ett rationellt och enkelt sätt uppföra din stomme.

 

Plattbärlaget gjuts med standardbredden 2,4 m och innehåller den huvudsakliga fältarmeringen. Standardstegen i plattbärlaget anpassas i höjd så att armeringen i pågjutningen kan läggas med stegen som montagestöd.

 

Undersidan är slät och färdig för spackling och målning.

 

Tjocklek

Slakarmerat: 50 mm.

Förspänt: 75 mm.

Kan varieras beroende på exponeringsklass.

 

Betongkvalitet

C30/37 – C40/50 (anpassat efter respektive objekts unika förutsättningar).

 

Vikt

Slakarmerat: Ca 120 kg/m²

Förspänt: Ca 175 kg/m²

 

Nivå enligt Svensk Betongs vägledning

Nivå 2 till 4 (20 till 40 procent lägre klimatpåverkan)

 

 

MONTAGE

Innan Plattbärlag Thomagrön levereras till byggarbetsplatsen skall understöttning i form av bockryggar och stämp vara monterat. Läs broschyren "Våra tips om säkerhetsstämpning".

 

Obs! Vid lyft av plattbärlag som är längre än 6 meter eller tyngre än 1,6 ton måste ett speciellt lyfttillbehör användas. Detta tillhandahålls av Thomas Betong.

 

LINPLACERING OCH TILLBEHÖR

I de förspända plattbärlagen finns spännlinor med Ø 12,9 mm. I de fall det kommer tillbehör i vägen för en spännlina, och linan inte kan flyttas till annat fast läge, måste tillbehöret flyttas så linan går fri.

 

För att behålla elementets rakhet så kan det ibland förekomma att det vid leveransen sitter kvar en lina i t.ex. en håltagning, denna kapas då bort av köparen efter montage.

 

 

PÅGJUTNING OCH HANTERING

För att erhålla god vidhäftning till plattbärlaget ska ytan rensas från löst material samt vattnas om det råder varm och torr väderlek. 

 

Vid vintergjutning krävs förvärmning av motgjutna ytor till minst +5 °C. Då gjutning är klar skall formytor täckas med presenning eller isolering. Läs gärna mer om våra tips vid vintergjutning.

 

 

RITNINGAR

Till plattbärlag från Thomas Betong hör även ett antal olika ritningar. Vi hjälper till med att dimensionera hela bjälklaget. Vi tar fram en armeringsritning som redovisar all armering som skall läggas in av köparen i pågjutningen av bjälklaget. Utöver denna ritning så tillhandahåller vi montageplan som redovisar respektive elements inbördes placering.

 

Dessutom får köparen en bockryggsplan som visar hur bockryggar skall placeras och allmänna anvisningar med erforderligt antal detaljritningar som redovisar anslutningsdetaljer mm.

 

TILLBEHÖR

Kan med fördel kompletteras med ingjutningsgods för el-, rör- och ventilationsinstallationer.

 

All beredning sker i AutoCad på respektive konsults, till oss, översända ritningsfil, vilket garanterar att ingjutningsgodset hamnar enligt ritningsunderlag.