Sök
Stäng denna sökruta.

Thomagarage Grön

Thomagarage Grön är en klimatförbättrad betong speciellt framtagen för att användas i garage. Den har 40 procent lägre klimatavtryck jämfört med en anläggningsbetong. Den ger också en ljusare yta, vilket minskar belysningsbehovet.

Fördelar

  • 40 % lägre CO2-avtryck jämfört med en anläggningsbetong.
  • Förbättrad täthet mot klorider förlänger livslängden.
  • Mycket god arbetbarhet förbättrar arbetsmiljön och ytornas funktion.
  • Ljusa ytor ger bättre estetik och minskar belysningsbehovet.
  • 20 % reduktion av hållfasthet kan ge ett lägre armeringsbehov.

Betong särskilt anpassad för garage

Thomagarage Grön är avsedd att användas i inomhusgarage där nedsaltade bilar körs in. Produkten kan användas i alla uppvärmda parkeringsbyggnader. För parkeringsbyggnader utomhus samt för infartsramper rekommenderar vi vår Frysprovade betong.

Thomagarage Grön har en mycket god förmåga att stoppa klorider och minskar därmed risken för armeringskorrosion, vid ett högre vct än vad som normalt används för garage. Värmeutvecklingen och sprickrisken är på samma låga nivå som för en anläggningsbetong.

Thomagarage Grön har också en mycket hög kloridtäthet. Då nuvarande regelverk anger att betong utsatt för klorider hamnar i exponeringsklass XD3 med vct ≤ 0,40 krävs ett godkännande av beställaren.

För att uppnå ett bra slutresultat krävs alltid en fullgod härdning. För parkeringsbyggnader rekommenderar vi härdningsklass 4, enligt SS-EN 13670.

Diagram_Thomagarage-gron

Ladda ner information

Produktinformation

Tryckhållfasthetsklass C32/40
vct 0,50
Dmax 16 mm eller 25 mm
Konsistensklass S3, S4, S5, SF1, SF2
Exponeringsklass XC3, XC4
Max klinkerinnehåll 70 %

KONTAKTA OSS

Referensprojekt

Scroll to top