Sök
Stäng denna sökruta.

Standardprodukter

Våra standardprodukter uppfyller kraven i standarderna SS-EN 206 och SS 137003. Varje betong produceras enligt en specifikation från kunden gällande VCT, exponeringsklasser, hållfasthet, konsistens, temperatur och max kornstorlek.

Betong med krav på hållfasthet används i alla typer av konstruktioner när tryckhållfastheten på betongen styr produktvalet. Används med fördel i husbyggnation.

Betong med krav på vct används i alla typer av konstruktioner när exponeringsklasser styr produktvalet och frysning inte förekommer. Används i garage och husbyggnation.

Betong med krav på garanterad lufthalt används i all byggnation där det kan förekomma frysning, som exempelvis socklar och grundläggning utomhus.

Scroll to top