Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbarhet

Betong är ett av våra viktigaste och mest kostnadseffektiva byggmaterial. Det har också många bra egenskaper som gör det till ett byggmaterial att räkna med. Betong är helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna bygga hållbara samhällen. 

Globalt byggande och hållbar utveckling är centralt för dagens samhällsbyggnad. Med en ökande takt i uppförandet av infrastruktur, bostäder, kommersiella fastigheter och vårdinrättningar, möter vi stora utmaningar. En av de mest kritiska är att balansera behovet av samhällsutveckling med ansvarsfull resursanvändning och att minska klimatavtrycket.

Vi har tagit fram en strategi för hållbarhet som vi tror kan leda oss mot detta mål. Vår ambition är att vara branschledande i att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster.

                                                                         

 

 

 

 

 

Vårt mål

Att vara branschledande inom
hållbara produkter och tjänster

Det viktigaste steget för att minska klimatpåverkan 

Betong är av många goda skäl världens mest använda byggmaterial. Det har en lång livslängd och står emot extrema väderförhållanden, brand, fukt och mögel. För många konstruktioner är betong det enda materialet som uppfyller kvalitets- och hållbarhetskraven. Vi ser betong som helt nödvändigt för att bygga robusta och hållbara samhällen, både nu och i framtiden.

Samtidigt måste byggbranschen ställa om till klimatneutralitet utan att förlora konkurrenskraft. Klimatförbättrad betong är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska klimatpåverkan. Vi arbetar mot en vision om klimatneutral betong och spelar en ledande roll i forskning och utveckling av betong med betydligt lägre koldioxidavtryck. 

Vårt engagemang för hållbarhet

Att bygga hållbara samhällen är avgörande för framtiden. Vårt engagemang för hållbar utveckling är rotat i de tre hörnstenarna för hållbarhet: socialt ansvar, miljö och ekonomisk stabilitet. Genom att integrera dessa hörnstenar i allt vi gör arbetar vi för att inte bara för att uppfylla, utan överträffa våra åtaganden.

Betongens hållbarhet ur ett livscykelperspektiv 

Vi är engagerade i att minska vårt klimatavtryck på både kort och lång sikt. Genom att implementera hållbara processer både lokalt och globalt, visar vi vårt engagemang för miljön. Innovation inom hållbarhet driver oss att kontinuerligt utveckla lösningar som gynnar både nuvarande och framtida generationer. Vårt mål är att vara en förebild inom industrin för hållbara byggmaterial och tjänster.

  • Ett beständigt material
  • 100 procent. återvinningsbart.
  • Absorberar koldioxid.
  • Närproducerat och energieffektivt.
  • Brinner inte.
  • Står emot fukt och mögel.

Livscykelanalys för hållbart byggande

Livscykelanalys (LCA) är en etablerad metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts livstid. En LCA tillhandahåller kunskap och information som kan användas för att prioritera och fokusera miljöarbete för produkt- och processutveckling.

Inom byggindustrin beräknas miljöpåverkan från varje steg i en produkts livscykel. Dessa livscykelskeden inkluderar utvinning av råmaterial, tillverkning av byggmaterial, byggprocess, drift och underhåll samt återvinning.

Den livstid som analyseras måste vara densamma som krävs av utvecklaren eller byggstandarden, vilket vanligtvis är mer än 100 år.

Våra nyckeltal för hållbarhet

0 %

Optimering av bindemedel

0

Energi och utsläpp (kWh/m³)

0

Säkerhet LTI

0

Index för engagemang

0 %

Solvens

Socialt

Vi är i första hand ett engagerat team som bryr sig om varandra, våra kunder och samhället. Genom att stödja varandra, uppmuntra innovation, sätta säkerheten främst och främja hälsa och välbefinnande, är vårt Team Thomas redo och kapabelt att uppfylla sitt sociala ansvar.

Miljö

Att minska den långsiktiga miljöpåverkan både lokalt och globalt är vårt mål. Vi tror att detta kan uppnås genom att sträva efter att utveckla lösningar för morgondagens hållbara samhälle. Med tydligt definierade mål, ansvar för efterlevnad, gemensam utveckling och konstruktiv dialog, siktar vi på att vara våra kunders första val av betongproducent.

Ekonomi

För att vi ska kunna vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla, måste vi också vara ekonomiskt stabila. Om vi inte kan bedriva en lönsam verksamhet kan vi heller inte investera i forskning och innovation som slutligen leder till utvecklingen av hållbara samhällen. Detta kan vi uppnå genom att vara fullt engagerade i vår affärsmodell och på så sätt vara beredda att möta de utmaningar som skapas av förändringar i den globala ekonomiska situationen.

Team Thomas
Hållbarhetsredovisning 2023

Läs om hur Team Thomas kombinerar produkter, tjänster och bred branschkunskap för att driva utvecklingen av hållbar betongkonstruktion med lägre klimatpåverkan.

Scroll to top