Sök
Stäng denna sökruta.

Miljömässig hållbarhet

Vårt mål är att minska långsiktiga miljöpåverkan från alla lokala och globala aktiviteter. Vi tror att vi kan uppnå detta genom att sträva efter att utveckla lösningar för morgondagens hållbara samhälle. Med tydligt definierade mål, ansvar för efterlevnad, gemensam utveckling och konstruktiv dialog, siktar vi på att vara våra kunders första val av betongproducent.

Livscykelanalys för betong

Inom vår koncern har vi arbetat med livscykelanalyser (LCA) i många år. Genom att vi har analyserat miljöpåverkan i alla faser av betongens livscykel kan vi prioritera och anpassa vårt hållbarhetsarbete och vår process- och produktutveckling.

Råmaterial
Betongens LCA visar att den största miljöpåverkan kommer från framställningen av nödvändiga råvaror. Påverkan beror främst på de betydande koldioxidutsläppen från cement, som är ett av bindemedlen i betong. När kalksten, den viktigaste råvaran i cement, värms upp under cementtillverkningen frigörs koldioxid. Hela 90 procent av koldioxidutsläppen i samband med betongproduktion kommer faktiskt från cementtillverkningen.

Produktion och distribution
Själva produktionen av betongen har relativt låg miljöpåverkan. Energi används för att blanda betongen och för att värma eller kyla vatten och ballastmaterial beroende på årstid. Betongen kan produceras nära byggarbetsplatsen med lokala råvaror, vilket minskar transportens påverkan på miljö och samhälle.

Drift, underhåll och användning av betongkonstruktioner
Betong är ett hållbart material ur ett livscykelperspektiv. Det kräver knappt något underhåll alls, och kan lagra både värme och kyla så att energi kan sparas. En betongkonstruktion absorberar dessutom koldioxid under hela sin livslängd. Denna helt naturliga process kallas karbonatisering och den påverkar inte konstruktionens egenskaper. Upp till 20 procent av den koldioxid som avges under byggfasen kan betongen absorbera under konstruktionens livslängd. Ur ett livscykelperspektiv har betongkonstruktioner liten miljöpåverkan

När betongen tjänat ut
Betong kan bli återvunnen till 100 procent och krossad betong absorberar faktisk CO2 ännu snabbare.

Vad är en livscykelanalys (LCA)?

Livscykelanalys (LCA) är en väl etablerad metod för att beräkna miljöpåverkan under hela produktens livstid. En LCA ger dig kunskap och information som kan du kan använda till att prioritera och fokusera miljöarbetet för produkt- och processutvecklingen.

Inom byggindustrin beräknas miljöpåverkan från varje steg i en produkts livscykel. Dessa livscykelskeden inkluderar utvinning av råmaterial, tillverkning av byggmaterial, byggprocess, drift och underhåll samt återvinning av byggmaterialet när livslängden är över.

Den livstid som analyseras måste vara densamma som krävs av utvecklaren eller byggstandarden. Vanligtvis är det mer än 100 år.

Vad är en EPD?

EPD står för Environmental Product Declaration. Det är en tredjepartsgranskat dokument som är registrerat i ett system och som innehåller uppgifter betongens miljöpåverkan. 

Den måste inte inkludera alla delarna av en produkts livscykel. Vilka steg som är inräknade står i EPD:n. 

Vår miljöpolicy

Vi har en vision om att minska den långsiktiga miljöpåverkan i alla våra lokala och globala processer. Vi kommer att fortsätta att sträva efter att utveckla lösningar för morgondagens hållbara samhälle.

Vårt team har i uppdrag att införa alla nödvändiga åtgärder i verksamheten för att nå detta mål. Med tydligt definierade målsättningar, efterlevnadsansvar, gemensam utveckling och god dialog vill vi vara det självklara förstahandsvalet när våra kunder väljer betongproducent. 

Vi bryr oss mycket om dagens och kommande generationers miljö. Tillstånd, förordningar och branschnormer kommer alltid att betraktas som miniminivån för vår miljöprestanda.

Scroll to top