Sök
Stäng denna sökruta.

Välj rätt betong

För att du som kund hos oss ska välja rätt betong till ditt projekt har vi samlat viktig information för att hjälpa dig i valet av produkt. Vi erbjuder också ett brett utbud av tjänster som komplement till våra produkter. Våra erfarna tekniker hjälper dig till rätt lösning, oavsett hur komplext ditt projekt är.

Tänk på att kontakta oss i ett tidigt skede av planeringen. Kom ihåg att all vår fabriksbetong går att få som klimatförbättrad betong Thomagrön. Dessutom är det så att med klimatförbättrad betong kan klimatavtrycket reduceras med upp till 50 procent.

Välj rätt betong när du ska beställa

När du ska beställa betong är det viktigt att ha en konstruktionsritning eller kravspecifikation som underlag. Dessa dokument bör inkludera viktig information som:

 • Exponeringsklass
  Exponeringsklassen avgör betongens motståndskraft, baserat på exponeringen, till exempel inomhus- eller utomhusanvändning samt exponering för klorider eller frost.
 • Tryckhållfasthetsklass
  Välj en klass baserat på belastningen som betongen kommer att utsättas för. Är det en väg med tung trafik eller kanske en mindre fabrikslokal där det inte krävs en lika hög tryckhållfasthetsklass. Genom att välja en betong som har en lägre tryckhållfasthetsklass men ändå motsvarar krav går det att minska miljöpåverkan eftersom att mindre cement då krävs.
 • Vattencementtal (vct)
  Vct står för förhållandet mellan andelen vatten och cement i betongen. Det styrs bland annat av exponeringsklassen och påverkar flera av betongens egenskaper såsom till exempel tryckhållfasthet.
 • Kloridhaltsklass
  Vilken är den högsta tillåtna kloridklass (salt) som tillåts i betongen?
 • Konsistensklass
  Betongens konsistens påverkar dess egenskaper. Konsistensen väljs med hänsyn till gjutbarhet, armeringstäthet, konstruktionens utformning och vald produktionsmetod. Välj en konsistens som passar gjutbarheten och konstruktionens krav. 
 • Maximal stenstorlek (dmax)
  Vilken som får vara den maximala storleken på stenarna i betongen påverkar de egenskaper som betongen kommer att ha. En större stenstorlek gör bland annat att det krävs mindre cement för att uppnå samma tryckhållfasthet.
Valj-ratt-betong-2

Från specifikation till slutprodukt

En betongpecifikation kan även innehålla tilläggskrav gällande till exempel lägre klimatpåverkan, retardation, krympning, snabbare hållfasthetsutveckling, nötningsmotstånd eller andra tekniska krav. Det kan göra att den produkt du väljer skiljer sig från till exempel konstruktionsritningens specifikation.

Observera att vi alltid kommer att föreslå en produkt som uppfyller eller på vissa områden överträffar din kravspecifikation.

OBS! För anläggningskonstruktion finns det normalt ett krav på anläggningscement som uppfyller egenskaperna för SR3 MH/LA. Det är viktigt att du anger detta vid din beställning.

Effektivisera betonghanteringen

När du gjuter med betong är det avgörande att hålla koll på tiden från blandning till utläggning. För att säkerställa bästa möjliga resultat kan du följa dessa riktlinjer:

 • Begränsa tiden från fabrik till byggarbetsplats
  Sträva efter att begränsa tiden från blandning i fabrik till utläggning på arbetsplatsen till maximalt 90 minuter. Detta för att bevara betongens kvalitet och arbetbarhet.
 • Minska betongvolymen
  När tiden från blandning till utläggning beräknas ta mer än 180 minuter, rekommenderar vi en minskning av betongvolymen för att undvika eventuell kvalitetsförlust.
 • Accelererande tillsatsmedel
  För produkter som Thomasnabb och Thomasnabb Plus, som innehåller accelererande tillsatsmedel, bör tiden från fabrik till arbetsplats inte överskrida 60 minuter för att garantera optimal härdning.

 

Genom att följa riktlinjerna kan du effektivisera din gjutningsprocess och uppnå högsta möjliga kvalitet på ditt byggprojekt.

Välj rätt slangstorlek vid pumpning

Våra standardprodukter är framtagna för att kunna pumpas i 4” slang eller i kort 3” slang. Vid gjutning i smalare slangar behöver stenstorleken anpassas och du behöver beställa betong med reducerad sten. Dessa anpassningar kan leda till sämre arbetbarhet på betongen, ökade pumptryck, ökad risk för separation i slangen samt ökad risk för krympning och sprickor i den färdiga konstruktionen.

Sommargjutning
Scroll to top