Sök
Stäng denna sökruta.

Ekonomisk hållbarhet

För att vår koncern ska kunna ta ett socialt och miljömässigt ansvar måste vi vara ekonomiskt stabila. Om vår verksamhet inte är lönsam kan vi inte investera i den forskning och utveckling som i slutändan leder till framväxten av hållbara samhällen.

Thomas Concrete Group är ett oberoende, familjeägt företag med verksamhet i fem länder. Det grundades av Martin Thomas och koncernen ägs fortfarande av familjen Thomas. Familjen har en uppriktig önskan om att utveckla och rusta företaget för framtiden som en stark internationell och självständig koncern.

Hållbar verksamhet med ambitiösa mål

Familjen Thomas mål har alltid varit att bygga upp en verksamhet för kommande generationer och att återinvestera merparten av vinsten. Thomas Concrete Group har ända från början strävat efter att åstadkomma en hållbar verksamhet. Den ska vara lönsam på lång sikt och utgöra en bra arbetsplats för medarbetarna. Genom att värdesätta ansvar, regelefterlevnad, tydligt definierade mål och en bra dialog vill vi vara det självklara förstahandsvalet när våra kunder väljer betongleverantör.

Våra långsiktiga finansiella mål är ambitiösa. Övergripande årliga mål fastställs i prognosprocessen. Det gör att vi kan förbättra våra resultat med varje steg på vägen och uppnå vår vision om att uppfattas som bäst i branschen.

Scroll to top