Sök
Stäng denna sökruta.

Våra bästa tips vid vintergjutning

När du ska gjuta betong under den kalla årstiden, när temperaturen börjar närma sig +5 °C, måste du alltid tänka på att skydda betongen från både kylan och vinden. Färsk betong får nämligen aldrig frysa. Detta gäller oavsett vilken betongtyp som du använder. Vi delar med oss av våra bästa tips vad gäller vintergjutning.

Redan när medeltemperaturen under dygnet närmar sig +5 °C är det dags att hålla extra koll på betongen. Vi i branschen kallar det ”betongvinter”. Betongvintern infaller vid olika tidpunkt i olika delar av landet och sträcker sig ända fram till våren. Den är därmed mycket längre än vår vanliga vinter. Under hela den perioden är det viktigt att du skyddar betongen från både kyla och vind.

Vintergjutning med betong – våra bästa tips 

Oavsett vilken betong som ska användas måste all betong skyddas från frysning. Det finns en rad åtgärder som du kan göra för att gjutningen ska gå lika bra vintertid som under den varma årstiden.

Titta på filmen om hur Elms Byggnadsfirma jobbar med vintergjutning med klimatförbättrad betong Thomagrön i projektet Björken i värmländska Torsby.

Vill du slå ett slag för miljön? Med vår klimatförbättrade betong reducerar du koldioxidutsläppen med upp till 60 procent. Detta görs genom att delar av bindemedlet cement ersätts med så kallade alternativa bindemedel, som exempelvis slagg. Det blir ingen skillnad på betongen, mer än att du bidrar till en bättre värld.

Vi har lång historia av att arbeta och forska om betong och hur vi kan minska klimatpåverkan från den. 

Gjutning med klimatförbättrad betong under vintern

Det går alldeles utmärkt att gjuta med klimatförbättrad betong Thomagrön, vintertid. Det du måste komma ihåg är att klimatförbättrad betong innehåller mindre andel cement och därmed är känsligare för nedkylning i ett tidigt skede. 

Betong måste alltid skyddas när det blir kallt och det är extra viktigt när du gjuter med klimatförbättrad betong. 

Hållfasthet-vid-kall-väderlek

Utvecklingen av hållfasthet och värme för betong vid +20 °C

Klimatförbättrad betong kan till en början ha en långsammare hållfasthetstillväxt men har faktiskt samma hållfasthet som standardbetong efter 28 dygn. Värmeutvecklingen är också lägre. Därför är det viktigt att du tillför värme och samtidigt behåller värmen i betongen. Gör du det är det inga konstigheter! Tänk på att du även måste skydda betongen från både kyla och vind.

Täckning-av-betong_800x500
Tänk på att täcka betongen så att du skyddar den från kyla och vind.

För att hålla koll på hur hållfastheten utvecklar sig rekommenderar vi att du använder trådlösa sensorer och sedan följer utvecklingen i Min Betong.

Kontakta oss om du har frågor om klimatförbättrad betong Thomagrön och vintergjutning.

Stora risker om betongen fryser

När temperaturen i omgivningen sjunker blir hållfasthetsutvecklingen fördröjd. Om det sker kan det resultera i att formrivning eller glättning tar längre tid än beräknat. I värsta fall kan även betongen frysa, vilket i slutändan kan ge allvarliga skador i den färdiga konstruktionen. Därför är det viktigt att skydda all betong från att frysa.

Täckning-av-betong2_800x500
Betong täckt med presenning och vintertäckmatta.

Vad händer om betongen fryser?

 • Om betongen fryser innan den når 5 MPa kan betongen få permanenta skador. Det syns inte på betongen men hållfastheten kan reduceras med 50 procent eller mer!
 • Om hållfasthetstillväxten avstannar eller blir fördröjd finns det risk för formras, med allvarliga konsekvenser som följd.
 • Vid frysskador eller fördröjd hållfasthetstillväxt måste utredningar och kompletterande betongprovning göras. Detta kan resultera i att man blir tvungen att bila bort skadad betong för att sedan gjuta en gång till. Förutom de direkta kostnader som uppstår för att utreda och åtgärda kommer det sannolikt också att försena projektet.

Åtgärder på byggarbetsplatsen vid gjutning i kallt väder (enligt SS-EN 13670:2009)

Att gjuta med betong under vintermånaderna låter kanske komplicerat men det behöver inte vara så svårt. Tänk på att isolera och hålla formen fri från is och snö. Det är också viktigt att skydda den nygjutna betongen, både under och efter gjutningen. Detta gäller oavsett om det ska gjutas en platta på mark, pågjutningar på prefabricerade betongelement eller valv.

Täckning-av-betong3_800x500

Följ våra råd nedan (enligt SS-EN 13670:2009):

Gjuta platta på mark 
 1. Isolera formen och håll den fri från is, snö och vatten genom att täcka den.

 2. Förvärm konstruktionen. Form och motgjutna ytor bör hålla minst +5 °C

 3. Isolera marken innan gjutning för att undvika att betongen kyls av.

 4. För att höja betongtemperaturen och skynda på hållfasthetsutvecklingen kan värmekabel alternativt betonghärdningsslingor användas.

 5. Skydda betongen från vind och nederbörd under gjutningen.

 6. Täck betongen direkt efter gjutning och glättning. Använd betongtäckmatta, vintermatta, ethafoam eller liknande. Om betongen ska glättas ska betongen täckas efter det att glättningen är utförd.

Plattbärlag/bjälklag
 1. Håll ytan fri från is, snö och vatten genom att täcka den.

 2. Förvärm konstruktionen. Form och motgjutna ytor bör hålla minst +5 °C

 3. Tillför värme underifrån samt isolera den underliggande konstruktionen. Starta värmningen i god tid!

 4. För att höja betongtemperaturen och skynda på hållfasthetsutvecklingen kan värmekabel alternativt betonghärdningsslingor användas.

 5. Skydda betongen från vind och nederbörd under gjutningen.

 6. Täck betongen direkt efter gjutning och glättning. Använd presenning, betongtäckmatta, vintermatta, ethafoam eller liknande. Om betongen ska glättas ska betongen täckas efter det att glättningen är utförd.

Skalvägg eller platsgjuten vägg
 1. Förvärm konstruktionen. Form och motgjutna ytor bör hålla minst +5 °C

 2. Tillför värme underifrån samt isolera den underliggande konstruktionen. Starta värmningen i god tid!

 3. För att höja betongtemperaturen och skynda på hållfasthetsutvecklingen kan värmekabel alternativt betonghärdningsslingor användas.

 4. Skydda betongen från vind och nederbörd under gjutningen.

 5. Täck formtopp och väggar direkt efter gjutning. Använd presenning, betongtäckmatta, vintermatta, ethafoam eller liknande.

Värmekabel_800x500
Värmekabel gör att betongen tillförs extra värme.

Tänk på detta när du beställer betong under vintern

Maximal konsistensklass är S4. Undvik därför konsistensklass S5 och SKB. Lösare konsistenser innehåller nämligen mer flytmedel och har därmed ett längre öppethållande.

Sensorer_800x500
Våra sensorer hjälper dig att att mäta och prognostisera betongens hållfasthetsutveckling. Resultatet syns sedan i vår digitala tjänst Min Betong.

Vi kan hjälpa dig med planeringen av din vintergjutning

Vi hjälper dig att göra simuleringar och planering inför gjutningen, hitta rätt produkt och ge dig råd om vilka vinteråtgärder som behöver göras på byggarbetsplatsen.

Scroll to top