Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbara
egenskaper

Vi lever i en värld som utvecklas snabbt och där urbaniseringen är viktig. Det finns och kommer fortsätta att finnas ett stort och ökande behov av infrastruktur, energianläggningar, bostäder, skolor, sjukhus och kontorsbyggnader. Här behövs betongens egenskaper.

Betongen har många egenskaper och är avgörande för att bygga motståndskraftiga och hållbara samhällen. Samtidigt har alla byggmaterial som används idag en miljöpåverkan. Det skapar utmaningen att balansera den ekonomisk tillväxten med socialt ansvar och fokus på miljön.

Att avgöra om ett byggmaterial är hållbart kräver att de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av materialet över strukturens hela livstid utvärderas och vägs samman.

Betong är en förutsättning för hållbart samhällsbyggande

Ur ett livscykelperspektiv uppfyller betong höga hållbarhetskrav. Betong är beständigt, står emot både brand, fukt och mögel, är energieffektivt och närproducerat. Dessutom absorberar betongen koldioxid under hela sin livslängd. En betongkonstruktion har en livslängd som kan överstiga 100 år, under vilken den kräver minimalt underhåll.

Betong har många egenskaper som är en förutsättning för hållbart samhällsbyggande. Det handlar om att maximera fördelarna, funktionen och prestandan och minimera den negativa påverkan under en byggnads livstid.

Funktionalitet möter kreativitet

Betong är mycket mer än en högkvalitativ byggprodukt. Det är ett av världens mest mångsidiga byggmaterial.

I tusentals år har betong varit ett populärt och väl använt byggmaterial. Det finns många anledningar till detta, inte minst dess naturliga skönhet och förmåga att formas och användas kreativt. Betong ett material som definieras av enastående funktionell prestanda och verkliga fördelar.

Absorberar CO2

Betong absorberar CO2 under hela sin livstid, vilket kallas karbonatisering. Upp till 20 % av utsläppen  återfångas under betongens livstid. Det är helt naturligt och påverkar inte betongens egenskaper. 

Håller i längden, står emot slitage

Betong har använts som byggnadsmaterial i flera tusen år. Rätt konstruerade betongbyggnader håller under mycket lång tid, med minimalt underhåll.

100 % återvinningsbart
Betong är anpassat för en cirkulär ekonomi, eftersom krossad betong kan återanvändas som ballast i ny betong eller i bärlagret vid vägbyggnationer. Krossad betong absorberar dessutom CO2 ännu snabbare.
Närproducerat

Betong tillverkas alltid nära byggarbetsplatsen, med lokala råvaror, vilket leder till korta transportsträckor.

Energieffektivt

Betongens höga densitet hjälper till att isolera byggnaden, sänka energiförbrukningen och därmed reducera klimatavtrycket.  

Brinner inte

Betong brinner inte och släpper inte ifrån sig giftiga gaser vid kontakt med eld. Betonghus är också säkrare för brandmän i släckningsarbetet och hindrar totalförstörelse av fastigheter.

Möglar inte

Betong är ett oorganiskt material som inte möglar eller ruttnar. Det påverkas inte av klimatförändringar, som kan leda till ökad risk för översvämning, stormar och stora regnmängder.

Skapar en god boendemiljö

Betong har extremt bra isoleringsegenskaper, vilket skapar lugna och tysta inomhusmiljöer för dig att vistas i. Du kommer bli mindre störd från trafiken utanför och dina närmaste grannar.

Scroll to top