Sök
Stäng denna sökruta.

Stomkoncept
Thomagrön

Våra stomkoncept Thomagrön har en rad fördelar som gör dem till ett attraktivt val för bland annat bostadsbyggande. De kombinerar snabbhet och effektivitet med lägre klimatavtryck. Samtidigt är de kostnadseffektiva och flexibla, vilket gör dem till en idealisk lösning för framtidens bostäder.

Fördelar med Stomkoncept Thomagrön

 • Helhetslösning för betongstommen – en leverantör.
 • Kostnadseffektivt.
 • Bättre och tryggare arbetsmiljö.
 • Ingående produkter har 10–40 % lägre CO2-avtryck (nivå 1 till 4 enligt Svensk Betongs vägledning).

Helhetslösning från offert till färdig stomme

Vilken stomme ska jag ha? Det är den vanligaste frågan vi får. Det är inte helt enkelt att ge ett svar som passar alla. Därför har vi tre olika stomkoncept som alla drar fördel av betongens många utmärkta egenskaper. Med Stomkoncept Thomagrön får ni inte bara produkterna som behövs för att färdigställa projektet. Till sist har vi också ett helt team som kan hjälpa dig hela vägen från offert och konstruktionsritning till färdig byggnad.

Vi är med er genom hela projektet

Hos Thomas Betong finns ett ytterst kompetent team som jobbar med att tillföra mervärde till våra stomkoncept. 

För halvprefab och helprefab är det Projektchefen som ansvarar för förslag, offert, slutprodukt och efterservice. Projektledaren sköter alla handlingar och kommunikation med kunden. På designavdelningen hittar vi våra konstruktörer som dimensionerar, projekterar och optimerar stommen som sedan tillverkas i våra fyra fabriker. Sist men inte minst kommer logistiken och montage av själva stommen. Och om du ska platsgjuta din stomme finns våra tekniska säljare som hjälper dig.

Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdigt stomme!

Våra stomkoncept

Med våra stomkoncept får du som kund en helhetslösning där du kan vara säker på att få betongens alla dokumenterat goda egenskaper under husets hela livslängd. För du vet väl om att betong är energieffektivt, inte möglar, att det står emot ljud och brand och dessutom absorberar CO2 under hela sin livstid?

Våra Stomkoncept Thomagrön består av prefabricerade betongelement och fabriksbetong med lägre klimatavtryck. Vi håller oss till Svensk Betongs Vägledning och presenterar för enkelhetens skull alltid våra produkter i de olika nivåerna. 

Stomkoncepten finns i tre olika varianter, där valet av koncept beror på vilka förutsättningar projektet har.

Stomme med halvprefab

Vår stomme med halvprefab, eller semiprefab som det också kallas, innebär att vi levererar prefabricerade betongelement men att cirka 70 procent av stommen kommer från själva pågjutningen. En stomme med halvprefab ger kort byggtid där också installationer och genomföringar kan läggas in i stommen direkt i fabrik.

Fördelar med halvprefab

 • Kort byggtid – ungefär 3 dagar per våningsplan.
 • Låg bygghöjd.
 • Bra måttnoggrannhet vad gäller ingjutningsgods och betongelement.
 • Enklare att få snygg ytfinish.
 • Renare arbetsplats med bra och säker arbetsmiljö.
 • I och med att de prefabricerade betongelementen kommer färdig till bygget slipper ni stillastående och kostsam formpark.
 • Kortare effektiv krantid, då byggdelarna kommer färdiga till byggarbetsplatsen.
 • Enkelt att uppnå höga ljudklasser.
 • Installationerna och genomföringar färdiga att användas. 
 • Enklare infästning av  balkonger – görs i övergjutningen.
 • Formfrihet! Vid större öppna ytor behövs större spännvidder. Plattbärlag är idealiska då de är enkla att anpassa geometriskt. 
Albano_8

Stomme med helprefab

En stomme med helprefab består av massiva prefabricerade betongelement som kommer färdiga ut till projektet. Tack vare att byggdelarna görs klara i fabrik har detta stomkoncept kortast byggtid och enklare att klara uttorkningskraven. För stomme med helprefab erbjuder vi dessutom tjänsten montage av stomme, som innebär att vi monterar prefabelementen ute på byggarbetsplatsen.

Fördelar med helprefab

 • Kortast byggtid med hänsyn till kapitalbindning, räntor och byggkostnader.
 • Enklare att klara krav på uttorkning.
 • Mindre behov att täcka och skydda betongen.
 • Inget behov av energi för värmning på byggarbetsplats.
 • Litet behov av betongteknisk kompetens.
 • Minimerar spillet på arbetsplatsen – mindre restbetong och returbetong.
Bjorko_2

Platsgjuten stomme

En helt platsgjuten stomme är en stomme som består av fabriksbetong utan prefabricerade betongelement. Här får man en stor flexibilitet i både konstruktion och byggprocess, men det ställer också krav på betongteknisk kunskap hos utföraren. Byggtiden blir också längre än om färdiga prefabprodukter används.

Fördelar med platsgjuten stomme

 • Lägre bygghöjd.
 • 50–60 procent av stommens betongvolym finns i bjälklaget. Varje procent av volymen får stor hävstångseffekt på det totala klimatavtrycket.
 • Stor frihet i konstruktionsoptimeringen. En slimmad konstruktion och betong med lågt klimatavtryck är en utmärkt kombination!
 • Korta leveranser från närmaste betongfabrik.
 • Kort ledtid från beställning till produktion och leverans.

I platsgjuten stomme ingår följande produkter

Kajen_3

Halverad klimatpåverkan med Stomkoncept Thomagrön

Idag ställs höga krav på att halvera klimatpåverkan från nybyggnation. Men visste du att platsgjuten stomme med halvprefab kan nå halverad klimatpåverkan?

En unik rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att platsgjuten betongstomme med halvprefab från Thomas Betong kan nå 200 kg CO2e/m² bruttoarea. Rapporten är den första i sitt slag och visar tydligt att det är fullt möjligt att nå halverad klimatpåverkan med klimatförbättrad betong som byggmaterial.

Oberoende rapport baserad på teoretisk beräkning av Blå Jungfrun

Rapporten baseras på teoretiska beräkningar på passivhuset Blå Jungfrun i Stockholm. Till livscykelanalysen har EPD:er tagits fram för de ingående betongprodukterna. IVL har sedan sammanställt och kvalitetsgranskat samt slutligen skapat den oberoende rapporten.

‌Med den nya rapporten visar vi att vi med vår klimatförbättrade betong Thomagrön tillsammans med klimatförbättrade prefabprodukter kan nå framtida krav på nybyggnation. Dessutom finns ytterligare potential om till exempel konstruktionen optimeras. Och det utan att göra avkall på ljudklassen, som kan vara en utmaning i andra byggsystem.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra Stomkoncept Thomagrön!

Scroll to top