Sök
Stäng denna sökruta.

Vår koncern

De lokala bolagen inom Thomas Concrete Group bedriver verksamhet på marknaderna i Sverige, Tyskland, Polen, Norge och USA. Dotterbolagen är strategiskt placerade för att säkerställa att verksamheten är anpassad för att möta kundernas specifika behov. Det stärker vår koncerns engagemang för att leverera högkvalitativa produkter och tjänster i dessa regioner. 

Sverige

Thomas Betong AB

Företaget grundades 1955 i Karlstad. Vi har betongfabriker i de västra, mittersta och östra delarna av Sverige. Dessutom har vi fyra fabriker för prefabricerade betongelement i Lane-Ryr, Heby och Sollebrunn. De levererar också prefabricerade betongelement till Norge.

Thomas Cement AB

Thomas Cement är ett handels- och distributionsföretag inom Thomas Concrete Group. Det huvudsakliga affärsmålet är att säkra och utveckla koncernens långsiktiga försörjning av råvaror. Vid terminalerna i Landskrona, Uddevalla och Oxelösund lagrar och distribuerar vi för närvarande slagg.

C-lab®

C-lab grundades 1992 och blev 1994 ett av SWEDAC:s ackrediterade testlaboratorier. Verksamheten består av tre arbetsområden som inkluderar material- och laboratorietester, teknisk konsultation och skadeutredningar samt FoU.

Stockholms Bulkhamn AB

Thomas Concrete Group utökade verksamheten i Sverige ytterligare i september 2021 genom att förvärva Stockholms Bulkhamn AB i Stora Vika, söder om Stockholm. Företaget, som är en av de få bulkhamnarna söder om Stockholm, ägs idag av Thomas Cement AB.

Tyskland

Thomas Beton GmbH

Thomas Beton GmbH grundades 1965 i Jarplundfeld i norra Tyskland. Vi driver för närvarande fabriker för fabriksbetong i Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen och Bremen. 

Thomas Sand und Kies GmbH

Thomas Sand und Kies erbjuder ballast från två sand- och grusanläggningar i Schleswig-Holstein och Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland. Ballasten används bland annat i betongverksamheten.

Polen

Thomas Beton Sp.z.o.o

Thomas Concrete Group expanderade till den polska marknaden i slutet av 1990-talet. Idag är Thomas Beton en av de ledande leverantörerna av högkvalitativ fabriksbetong i norra och centrala Polen.

SCANBET Sp.z.o.o

Från och med början av 2024 är Thomas Concrete Group majoritetsägare i SCANBET. Polska SCANBET är en tillverkare av prefabricerade betongelement.

USA

Thomas Concrete Inc.

Thomas Concrete Group etablerade verksamhet i USA 1985. Idag är Thomas Concrete Inc. en av de ledande leverantörerna av fabriksbetong i Georgia, South Carolina och North Carolina.

Norge

Thomas Betong AB

Norge är en viktig marknad för oss och vi har levererat prefabricerade produkter sedan mitten av 1980-talet.  Leveranserna kommer från våra fyra fabriker för prefabricerade betongelement i Sverige.

Scroll to top