Sök
Stäng denna sökruta.

Minska din
klimatpåverkan

Vi har i många år arbetat med att bårde forska kring, producera och leverera klimatförbättrad betong. Men i vårt erbjudande finns också en rad tjänster som gör att klimatavtrycket kan reduceras ännu mer.

För att du ska kunna minska din klimatpåverkan har vi ett stort sortiment av produkter med lägre klimatavtryck. Vi kan också hjälpa dig med att både hitta rätt lösning för ditt projekt och ta fram miljövarudeklarationer. Som bolag har vi också satsat på EPD-certifierad, förnybar vattenkraft samt hållbara transportlösningar med bland annat eldrift och biogas.

Thomagron

Klimatförbättrad betong och prefab

I vårt sortiment har vi ett stort antal klimatförbättrade produkter inom både fabriksbetong och prefab som kan hjälpa dig som kund att reducera CO2-avtrycket. Leta efter varumärket Thomagrön bland våra produkter. Då vet du att du gör ett bättre val.

Vårt produktcenter och det ackrediterade laboratoriet C-lab i Göteborg arbetar också ständigt med att förbättra produkterna så att de ska få ännu lägre klimatavtryck.

Med rätt kombination av betong och prefab kan klimatavtrycket minska med upp till 50 procent.

Projektledning

Teknisk rådgivning

I tidiga skeden i projekten kan det finnas många frågor om vilken produkt eller stomlösning som passar bäst. Då hjälper vår säljkår till. Och ju tidigare de blir involverade desto bättre.

Vi hjälper också till med betongoptimering i fråga om hållfasthet, alternativa bindemedel och miljöpåverkan. Vi erbjuder uppskattningar av CO2-besparingen och simuleringar av värme- och hållfasthetsutvecklingen för att se vilka åtgärder som du kan behöva göra på byggarbetsplatsen.

Om du bygger med prefabricerade betongelement kan vi även ge rådgivning under konstruktionsfasen och optimera betongkonstruktionen. 

EPD-Environmental product declaration

EPD:er och miljövarudeklarationer

EPD eller Environmental Product Declaration och är ett tredjepartsgranskat dokument. Det innehåller uppgifter betongens miljöpåverkan. Uppgifterna använder du för att göra en livscykelanalys, miljödeklaration eller en miljöcertifiering av byggnaden, som till exempel Svanen, BREEAM eller Miljöbyggnad. Vi tar fram EPD:er för våra produkter om du behöver det.

Digitala-tjanster_2

Digitala tjänster hjälper till

Vi är övertygade om att digitaliseringen av byggbranschen kommer att vara en nyckel för att hitta mer effektiva arbetssätt. Bättre transparens och realtidsdata kommer att hjälpa oss att göra mer hållbara val i framtiden. Därför erbjuder vi ett antal digitala tjänster som kan underlätta vardagen på din arbetsplats.

Genom vår digitala tjänst Min Betong har du tillgång till följesedlar och kan ta emot uppdateringar om dina leveranser i realtid. Tack vare sensorer som är integrerade i betongen erbjuder vi också en tjänst för digital hållfasthetsmätning, där mätdata skickas direkt till Min Betong.

Vattenkraft

Förnybar energi i vår verksamhet

Vi har använt EPD-certifierad, förnybar och klimatneutral vattenkraft sedan 2019. Vi har också genomfört miljökartläggningar för att identifiera områden för förbättringar inom energi, miljö, avfallshantering och vattenanvändning.

Biogasbil

Transporter med lägre klimatpåverkan

Betong är en lokal produkt som produceras med lokala råvaror och som körs till närbelägna projekt, vilket minimerar transportavstånd och CO2-utsläpp.

Under 2024 investerade vi i tre betongbilar med biogasdrift. Biogas produceras genom att organiskt avfall blir omvandlat till biometan. Det är förnybart, då resterna från tillverkningen kan användas som gödningsmedel. Biogasen bidrar därmed till ett cirkulärt samhälle. Genom att använda biogasdrivna betongbilar minskar CO2-utsläppen med upp till 90 procent.

Vi har även en elbetongbil samt hybridpumpar som gör att betongen kan pumpas ut på byggarbetsplatsen med hjälp av eldrift.

Scroll to top