Sök
Stäng denna sökruta.

Uppförandekod och
visselblåsartjänst

Att följa vår strategiska plattform är avgörande för vår gemensamma framgång. Vår gemensamma uppförandekod utvecklar ytterligare de grundläggande standarder vi upprätthåller inom organisationen, särskilt när det gäller affärsprinciper och anställningsrelationer. Och om någon sedan inte följer vår uppförandekod används visselblåsartjänsten.

Samtliga bolag i Thomas Concrete Group koncernen har en gemensam uppförandekod som ger våra anställda, kunder och leverantörer riktlinjer för hur man ska agera i samarbete med oss.

“I Team Thomas har vi etablerat denna uppförandekod som en manifestation av våra grundläggande värderingar när det gäller lagliga och etiska affärsaktiviteter. Vi bryr oss om våra kollegor, företag och kunder. Anställda i ledande positioner ska utöva en extra grad av omsorg och agera som förebilder för andra”

Hans Karlander, vd och koncernchef för Thomas Concrete Group AB.

Ett uttryck för våra grundläggande värderingar

Uppförandekoden är fastställd som ett uttryck för våra grundläggande värderingar avseende laglig och etisk affärsverksamhet. Där beskriver vi de krav vi har fastställt för hur styrelsemedlemmar, ledning och anställda ska både agera och uppträda. Dessutom utgår vi från att dessa krav följs av alla våra affärspartners.

Rapportera händelser med Visselblåsartjänsten

Vår uppförandekod är en minimistandard inom koncernen. Vi uppmuntrar alla anställda och affärspartners att rapportera händelser som inte följer denna uppförandekod, nationell lagstiftning eller överträder EU-rätten.

Om du upptäcker att en medarbetare inom Thomas Concrete Group, en leverantör till Thomas Concrete Group eller någon annan som företräder Thomas Concrete Group bryter mot nationell lagstiftning, EU-rätt eller denna uppförandekod ber vi dig att skicka en rapport i Thomas Concrete Groups eller Thomas Betongs visselblåsartjänst.

Thomas Concrete Group och Thomas Betong kommer att vidta åtgärder vid rapport om händelse som bryter mot EU-rätt, nationell lagstiftning samt vår uppförandekod. Vår visselblåsartjänst Whistlelink är en tredjepartslösning som möjliggör anonym rapportering. När en rapport kommer in utreds och hanteras den konfidentiellt. 

Scroll to top