Sök
Stäng denna sökruta.

Social hållbarhet

Vi är ett engagerat team som bryr oss om varandra, våra kunder och vårt samhället. Genom att stödja varandra, uppmuntra innovation, sätta säkerheten främst och främja hälsa och välbefinnande, är Team Thomas redo att uppfylla sitt sociala ansvar.

Vi sätter säkerheten först

Säkerhetsvision
Vi är ett engagerat team som bryr sig och agerar för våra kunders och kollegors och vårt företags bästa. Vår företagsvision är att uppfattas som bäst i vår bransch, samtidigt som säkerheten alltid kommer i första hand.

Företaget styrs med säkerhet som ledord och uppmuntrar en kultur där alla medarbetare ser säkerheten som en livsstil.

Säkerhetspolicy
Vi ser till att säkerheten beaktas i alla aspekter av vår verksamhet och mäter den regelbundet.

Vi insisterar på en säker arbetsmiljö, att våra medarbetare tillämpar säkra arbetsrutiner och att alla alltid följer företagets säkerhetsrutiner och myndighetskrav.

Välmående medarbetare skapar välmående team

Vi i Team Thomas visar varandra respekt, stöttar varandra och har roligt tillsammans. Detta innebär förstås också att vi har nolltolerans mot all typ av diskriminering och kränkande behandling i hela vår verksamhet.

Vi vidtar aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för att alla medarbetare inom bolaget har lika rättigheter och möjligheter i arbetet inom Thomas Concrete Group. Glada och starka människor kommer att bidra positivt till organisationen och till våra kunder.

Vi stöder World Childhood Foundation

Vi stöttar World Childhood Foundation i deras arbete med barns rättigheter. Hennes Majestät Drottning Silvia av Sverige grundade World Childhood Foundation 1999 och de arbetar för varje barns rätt till en barndom.

Om World Childhood Foundation
World Childhood Foundation arbetar för att förebygga missbruk och exploatering av barn. Vi stöder över 100 projekt runt om i världen, där vi hjälper barn som är i riskzonen för eller är offer för missbruk, barn som befinner sig i alternativ vård, gatubarn och familjer i riskzonen. Målet med Childhood är att inget barn ska utsättas för en våldsam eller skadlig miljö, utan istället ha möjlighet att växa upp med minnen av en trygg och kärleksfull barndom.

www.childhood.org

Scroll to top