Sök
Stäng denna sökruta.

Design och konstruktion

Vår designavdelning består av skickliga konstruktörer. De arbetar med att ta fram alla de ritningar som behövs för att vi ska kunna producera våra prefabricerade betongelement.

Innan produktionen kan gå igång i våra fyra prefabfabriker  måste rätt underlag tas fram. Underlagen kommer från designavdelningen, där vår konstruktörer arbetar.

Innovativ konstruktion och design

På Thomas Betongs designavdelning är våra skickliga konstruktörer kärnan i att skapa de nödvändiga ritningarna för produktionen i våra fabriker.

De modellerar, dimensionerar och tar fram armeringsritningar för prefabelementen. Konstruktörerna löser också praktiska frågor kring håltagningar för till exempel el, vatten och avlopp. 

Designavdelningen har också regelbunden kontakt med både projektledare, konsulter, byggarbetsplatser och fabriker. Effektiv kommunikation är avgörande genom hela projektets livscykel för att nå de mest optimala lösningarna.

Design-konstruktion-fabrik
Scroll to top