Sök
Stäng denna sökruta.

Innovation

Betongens potential är enorm – men det finns alltid mer att utforska. Vårt engagemang för innovation tar sig många uttryck, och koncernens dedikerade forsknings- och utvecklingscenter, C-lab, är bara ett exempel på detta. Vi är övertygade om att innovation bygger på att ständigt ställa frågor, både till oss själva och till vår bransch. Genom att göra det strävar vi efter att vara ett företag i ständig rörelse och erbjuda våra kunder ännu mer effektiva och hållbara lösningar på våra olika marknader.

C-lab är koncernens laboratorium

C-lab har sitt säte i Göteborg och är Thomas Concrete Groups ackrediterade (ISO/IEC 17025) center för material- och laboratorietester, teknisk rådgivning samt forskning och utveckling. Vi är en av få globala betongleverantörer som driver ett eget forsknings- och utvecklingscenter.

Under 2023 utfördes 5 918 ackrediterade testuppdrag av betong, slagg och bindemedel enligt nationella och internationella standarder.

För att möta den ökade efterfrågan utvidgade vi våra lokaler med ett nytt rum dedikerat till frystester, vilket underlättade användningen av våra 16 temperaturkontrollerade fryskammare. Vi fick också ackreditering för att testa slaggens potentiella alkalireaktivitet enligt RILEM AAR-2 och ASTM C1260.

C-lab är ackrediterat av SWEDAC

C-lab är ackrediterat av SWEDAC för flera metoder för testning av färsk och härdad betong, slagg och bindemedel. Vi kan också erbjuda tester och provtagning på byggarbetsplatsen.

Vår långa erfarenhet säger oss att modern betong är ett konstruktionsmaterial med enastående potential. C-lab kan hjälpa till med att tillhandahålla specialistkunskap och rådgivning i designstadiet, optimera betonganvändning och förebygga problem som ibland kan uppstå under konstruktionen. Vi erbjuder också tester av färsk och härdad betong, bedömning av befintliga strukturer, skadeutredningar och utbildning om betong och betongens tillämpning.

Samarbeten med akademin och branschen

Med fokus på betong i både färskt och härdat tillstånd samt dess beståndsdelar som slagg och bindemedel genomför vi projekt i samarbete med kunder och materialleverantörer.

Thomas Concrete Group samarbetar också nära med akademiska och branschinstitutioner, inklusive Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg samt Svenska Cement- och Betonginstitutet.

Scroll to top