Sök
Stäng denna sökruta.

Frågor och svar
om betong

Betong är en central del i samhällsbyggnaden. Materialet har använts i byggnation i tusentals år, faktiskt ända sedan romartiden. Mångsidigheten och egenskaperna har gjort det till det mest använda byggmaterialet i världen.

Här kan du få svar på dina frågor om betong

   Här hittar du information om betong, vad klimatförbättrad betong är och hur vi arbetar med alternativa bindemedel.

Betong med lägre klimatavtryck är en milstolpe för hållbarhet inom byggindustrin. Genom att minska traditionell betongs koldioxidavtryck erbjuder denna innovation en lovande lösning på en av branschens mest akuta miljöutmaningar.

Med alternativa bindemedel som minskar utsläppen avsevärt och tekniker som fångar upp koldioxiden står klimatförbättrad betong i frontlinjen för en omvandling av byggbranschen. Denna lösning är inte bara ett steg mot minskad miljöpåverkan utan också en del av den globala strävan efter nettonollutsläpp, vilket gör betongen till en nyckel i klimatarbetet. 

Cement är ett bindemedel som binder samman sten, grus och sand till betong. Även om cement bara är ungefär 10 procent av innehållet i betong står det för 90  procent av klimatpåverkan. 

Cement framställs genom att värma upp en blandning av kalksten och lera till en temperatur på 1 450 grader. Vid uppvärmning frigörs koldioxid ur kalkstenen och cirka två tredjedelar av den koldioxid som genereras vid tillverkning av cement kommer från kalkstenen. Resterande kommer från de bränslen som används för uppvärmningen.

Det är detta som är orsaken till att cement bidrar till så stora koldioxidutsläpp.

Det mest effektiva och bästa sättet att reducera betongens klimatavtryck är att producera betong med så lite cement som möjligt, med bibehållen, eller till och med bättre kvalitet och funktion.

Betong med lägre klimatpåverkan, tillverkad med alternativa bindemedel kallas för klimatförbättrad betong. 

Mängden av tillsatta alternativa bindemedel beror på typ av konstruktion och exponeringsklass.

Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland till och med högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong utan alternativa bindemedel. Vi åstadkommer detta genom att vi optimerar betongrecepten och sänker cementhalterna i betongen och genom att vi ersätter en del av cementen med alternativa bindemedel.

När vi pratar om våra klimatförbättrade produkter använder vi för enkelhetens skull de nivåer som finns i vägledningen från vår branschorganisation Svensk Betong.

Nivåerna i Svensk Betongs vägledning motsvarar en reduktion på 10, 20, 30 samt 40 procent eller mer. Samtliga jämfört med en så kallad branschreferens eller typvärde. Vi gör det för att våra kunder enkelt ska kunna se vilket klimatavtryck våra produkter har.

Så när du väljer produkt ur vårt stora sortiment av klimatförbättrade produkter, titta på nivåerna. Ju högre nivå desto bättre för klimatet! Idag erbjuder vi klimatförbättrad betong med upp till 50 % lägre klimatavtryck.

Alternativa bindemedel är mineraliska material med cementliknande egenskaper men avsevärt mycket lägre koldioxidutsläpp. De här materialen reagerar och hjälper till att fungera som limmet i betongen och binda ihop de ingående delmaterialen.

Alternativa bindemedel som vi på Thomas Betong använder idag är restmaterial från andra industrier, som annars hade behövts deponeras eller tas om hand på något annat sätt. Alternativa bindemedel kan också vara naturligt förekommande material. Idag använder vi främst slagg från stålindustrin och i vissa fall (främst utomlands och till speciella projekt) flygaska från energisektorn.

Slagg
Masugnsslagg, som är en restprodukt från stål- och järnindustrin. Denna slagg omvandlas till pulver genom malning och kan till stora delar ersätta cement som bindemedel i vår betong.

Flygaska
Ren flygaska från kolförbränning. Det är en restprodukt efter reningen av rökgaser från vissa kolkraftverk, som har en giftfri förbränning.

Alternativa bindemedel som används i klimatförbättrad betong innehåller inga giftiga eller farliga ämnen. Vi använder bara alternativa bindemedel som är CE-märkta och som uppfyller Sveriges och EU:s omfattande och strikta kemikalielagstiftning. Vi och våra leverantörer provar alla alternativa bindemedel vi använder enligt krav i standarder och lagstiftning.

De alternativa bindemedlen, som vi ersätter cementen med idag, transporteras med båt från i första hand Tyskland och lossas vid Thomas Cements tre hamndepåer i Landskrona, Uddevalla och Oxelösund.

Karbonatisering innebär att betong i byggnader och infrastruktur tar upp koldioxid direkt ur luften och lagrar det permanent. Detta är inte en ny företeelse utan en naturlig process som pågår hela tiden i betongkonstruktioner.

Karbonatisering är en kemisk reaktion som sker när koldioxid i luften reagerar med kalciumhydroxid som finns in i betongen. Det som sker är att kalciumhydroxiderna omvandlas tillbaka till kalksten, som är ett ursprungsmaterial i tillverkning av cement. I den här processen binds CO2 in i betongen.

Tittar man på betong som används till ett hus, till exempel, så kan man säga att upp till 20 procent av den koldioxid som släpps ut vid tillverkningen av betongen och cementen kan bildas till baka in i betongen.

Du kan läsa mer om karbonatiseringen i IVL:s rapport CO2 uptake in cement-containing products och IPCC:s rapport Climate Change 2021

Byggbranschen i Sverige kan spara 500 000 ton CO2

Idag kan vi på Thomas Betong tillverka och leverera betong med 50 procent lägre koldioxidavtryck. Om hälften av all betong vi bygger med i Sverige idag var klimatförbättrad med 50 procent skulle vi spara ca 500 000 ton CO2.

Detta motsvarar 130 000 varv runt jorden med bil eller ca 5 500 000 bilresor mellan Göteborg och Stockholm tur och retur.
Det motsvarar också ca 5 procent av de totala årliga utsläppen från biltrafiken i Sverige eller utsläppen från 62 500 personer (8 ton per person och år).

1 ton koldioxid motsvarar:

  • 500 mil med bil, eller 10 bilresor mellan Stockholm och Göteborg, tur och retur.
  • 365 tågresor mellan Stockholm och Göteborg, tur och retur.
  • 800 liter mjölk.

Klimatförbättrad betong har lika bra eller till och med bättre uttorkningsegenskaper än traditionell betong. 

De undersökningar och provningar som har genomförts visar faktiskt att klimatförbättrad betong med slagg får en bättre självuttorkning och fukttransporten (diffusion) sker lite långsammare. Men de första dagarna efter gjutning behöver betongen skyddas då hållfasthetstillväxten sker långsammare.

Om det finns specifika krav på en snabb och styrd uttorkningstid i ditt projekt rekommenderar vi Thomatork Grön som är speciellt framtagen för detta ändamål.

Redan 2006 startade Thomas Betong och C-lab med provningar för att delvis ersätta cement med stenkolflygaska som bindemedel och levererade dessa produkter till Norra länken i Stockholm. Fram till 2011 fortsatt företaget att leverera betong med stenkolsflygaska till olika byggprojekt i landet.

Idag tillverkar och levererar vi betong med upp till 50 procent lägre koldioxidavtryck. Vår ambition är att fortsätta att leda utvecklingen och vårt utvecklingsarbete fortsätter. Vi arbetar intensivt och målinriktat för att kunna leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030.

Pantheon schwarz weiß s/w

Colosseum i Rom byggdes till stora delar i betong och den mäktiga Pantheon är fortfarande, 2 000 år efter att den byggdes, en av världens största oarmerade betongkonstruktioner.

Tack vare betongen kunde romarna, som tidigare byggt med sten och tegel, skapa otroliga konstruktioner, både vad gäller komplexitet och storlek. Men efter det romerska imperiets fall föll betongteknologin i glömska, och det var först på mitten av 1700-talet som tekniken återutvecklades.

180613_Thomas_Beton_CO_FULL_STLart_de_024-1.jpg

Betong är ett kompositmaterial som består av ballast – vanligtvis sand, krossad sten eller grus – och ett bindemedel av cement och vatten. Eftersom dessa ingredienser finns lokalt nästan överallt är betong enkelt att producera.

Ballast kan ersättas med återvunnet material, medan aska och slagg kan användas istället för Portlandcement. Alternativa bindemedel spelar en avgörande roll för att förbättra betongens egenskaper samtidigt som den minskar miljöpåverkan. 

brobygge_1920px.jpg

Över hela världen används årligen över 24 miljarder ton betong till allt från bostadsbyggande och kommersiella fastigheter till infrastruktur och skolor. Betongen har många användningsområden och har många fördelar:

  • Kan anpassas för att uppfylla ett brett spektrum av tekniska krav.
  • Ett väl beprövat byggmaterial som är både prisvärt och håller i längden.
  • Mycket tåligt, brandsäkert och vattenavvisande samt ljudisolerande.
  • Färsk betong är mjuk och formbar, vilket gör det till ett mångsidigt och kreativt material.
Scroll to top