Sök
Stäng denna sökruta.

Vårt hållbarhetsfokus

Hos oss är omsorgen om människor och miljön avgörande. Därför har hållbarhet både varit och är fortsatt viktigt för Team Thomas under lång tid. Ett faktum som bäst illustreras i vår mission “Att vara närmast kunderna och tillsammans aktivt bidra till att bygga ett hållbart samhälle”.

Vårt företag har mycket kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar och producerar både fabriksbetong och prefabricerade betongelement. Vi bryr oss och vill göra skillnad. 

Hållbarhet är nära kopplat till Thomas Concrete Groups kärnverksamhet genom vårt uppdrag, och vi integrerar hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Vi tror att hållbarhet skapar värde för vår verksamhet, våra medarbetare, våra kunder, våra ägare och samhället. Som Specialisterna på betong är vi fast beslutna att maximera detta värde och är engagerade i att hela tiden minimera den negativa påverkan under betongens livscykel.

För att framgångsrikt uppnå våra åtaganden för hållbar utveckling, baserar vi vårt arbete på de tre hörnstenarna för hållbarhet: social, miljö och ekonomi. Genom att fokusera våra insatser på dessa områden kan vi försäkra att våra bidrag omfattar hela hållbarhetsspektrumet.

Våra fokusområden och nyckeltal

Optimering av bindemedel

Alternativa bindemedel

Mål 2025: > 50 %
Resultat 2023: 28 %

Energi och utsläpp

Energiförbrukning (kWh/m³)

Mål 2025: < 5
Resultat 2023: 8,7

Säkerhet

LTI – Lost Time Injury (skador som leder till förlorad arbetstid)

Mål 2025: < 14,25
Resultat 2023: 16,2

Index för engagemang

Den senaste undersökningen genomfördes 2021. Nästa görs 2024.

EI – Engagement Index

Mål 2025: > 86
Resultat 2023: 83

Ekonomi

Solvens

Mål 2025: > 40 %
Resultat 2023: 52 %

“I Team Thomas är vår ambition att hjälpa våra kunder att bygga ett hållbart samhälle. Därför lägger vi alltid ord och symboliska handlingar åt sidan och fokuserar på att uppnå hållbarhet på riktigt. Vår hållbarhetsrapport visar hur vi mäter, övervakar och tar ansvar för våra aktiviteter och vilka områden vi prioriterar för att bäst bidra till samhällets utveckling.”

Karin Gäbel, hållbarhetschef

Scroll to top