Sök
Stäng denna sökruta.

Vår historia

Betong har alltid varit vårt fokus. Snart 70 års erfarenhet har resulterat i ett stort antal innovativa produkter och lösningar. Vi levererar våra betong- och prefabprodukter till olika projekt inom bland annat infrastruktur, bostäder, industri samt vård- och omsorg. Vi är Specialisterna på betong.

Allt startade 1955 då den svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade AB Färdig Betongs första betongfabrik i Karlstad. Bara två år senare etablerade Martin huvudkontoret i Göteborg, där det finns än idag. Hans mål var att komma närmare centrum för den stora byggmarknaden som utvecklades där.

1955

1960-talet

I början på 1960-talet befann sig företaget i en expansiv fas. Fram till dess hade tillväxten skett organiskt genom nyinvesteringar i fabriker och anläggningar.

Från 1962 började företaget köpa upp andra betongtillverkare och skapade därigenom en snabb geografisk spridning. 1965 etablerades den första fabriken i Flensburg i Tyskland. Då hade företaget 200 anställda och totalt 15 fabriker.

1975 hade koncernen 300 medarbetare och 25 fabriker. 

1975

1980-talet

År 1985 expanderade företaget, denna gång till USA, vilket skulle bli av stor betydelse för koncernen. Snart hade Thomas Concrete Group 10 anläggningar i två av de snabbast växande delstaterna i den amerikanska södern – Georgia och Florida.

LaneRyr

I november 1990 breddade vi vårt produktsortiment i Sverige till att omfatta prefabricerade element. Detta gjordes genom förvärvet av Lane Ryrs Cementgjuteri. Då blev det också möjligt för koncernen att utöka verksamheten till Norge.

I början av 1990-talet utökas också verksamheten i Sverige genom köpet av flertalet betongfabriker i Västmanland och Närke.

1990–1995

1997

Szczecin-e1716961951499.jpg

Under 1997 expanderade Thomas Concrete Group ytterligare och etablerade sig denna gång i Polen.

I mars 1999 köper koncernen Kullbergs Cementvaror i Heby. Fabriken tillverkar prefabricerade betongelement.

1999

2011–2012

Under 2011 blir Carina Edblad vd för den svenska verksamheten. Carina hade då under många år arbetat i ledande befattningar på Skanska.

2012 får även koncernen en ny vd. Jan Thomas, son till grundaren Martin Thomas, lämnar då över till Hans Karlander. 

I mars 2015 samlar koncernen sina dotterbolag och anläggningar i de olika länderna under gemensamt namn. Färdig Betong byter därmed namn till Thomas Betong. En tidigare mera löst sammanhållen företagsgrupp ska arbeta mer integrera med ett större utbyte mellan koncernens olika expert- och specialistfunktioner. 

En ny logotyp tas fram. Den nya logotypen knyter an till arvet från entreprenören Martin Thomas. Logotypen blir en stiliserad betongtrumma i färgerna blått, rött, grått och svart, vilka associerar till vatten/miljö, engagemang, betong respektive soliditet.

En armeringfabrik byggs i Lane-Ryr. Här tillverkas än idag nät och stegar till prefabfabrikerna i Lane-Ryr och Heby.

Vid den här tidpunkten har Thomas Betong i Sverige 35 betongfabriker, tre prefabfabriker och 273 medarbetare.

2015

2016–2017

I april 2016 köptes sju nya fabriker varav tre i Väst och fyra i Sörmland. Samtidigt säljs fem fabriker i södra Sverige till Betongindustri.

2017 står en helt ny fabrik i Heby redo att producera  prefabricerade skalväggar och plattbärlag. Efter sommaren sker de första leveranserna från den nya fabriken.

Under 2017 blir också Strömstad Betong en del av Thomas Betong.

I mars 2021 köper koncernen företaget Sollebrunns Betongelement. Med detta breddas Thomas Betongs erbjudande ytterligare och kan nu även erbjuda produkter inom helprefab samt montage av stomme.

2021

2022

Under 2022 börjar byggnationen av nya silor för bindemedel. Totalt ska 17 silor byggas i både betong- och prefabverksamheten.

I oktober samma år genomförs storskaliga tester med helt cementfri betong, med samma goda egenskaper som traditionell betong, men med ett väsentligt lägre klimatavtryck. Med detta visar vi att vi är ledande i utvecklingen av klimatförbättrad betong.

I april blir Thomas Concrete Group majoritetsägare i polska betongföretaget Scanbet, som tillverkar prefabricerade betongelement.

Thomas Betong har idag 38 betongfabriker, fyra prefabfabriker och nästan 500 medarbetare. Vi jobbar med ständigt fokus på våra kunder, våra lösningar och självklart: vårt Team Thomas! Och vi är än idag ett privatägt familjeföretag.

2024

Privatägd och oberoende koncern med lokalt fokus 

Thomas Concrete Group har under de senaste åren gjort en resa för att ytterligare förbättra sina finansiella resultat och bygga en solid plattform för framtiden. Företaget har skapat en starkare koncernstruktur med medarbetare som arbetar närmare varandra som ett enat team: Team Thomas. Samtidigt har koncernen en långsiktig strategi för att vidareutveckla den lokala verksamheten och med lokalt kundfokus.

Nyckelfaktorer för framgång för Thomas Concrete Group har alltid inkluderat dess oberoende från internationella bygg- och cementföretag, vilket gör koncernen till en långsiktig pålitlig partner för hela byggindustrin och för olika leverantörer. En annan nyckelfaktor för framgång har varit en hög nivå av teknisk kompetens, exemplifierad av driften av koncernens egna forsknings- och utvecklingscentra, dvs. C-lab i Göteborg och ett vid varje nationellt dotterbolag.

Skälet till företagets framgångar har Martin Thomas sammanfattat med följande ord:  

”Nummer ett är väl att vi kom in på marknaden i rätt tid. Vi kom in när det visade sig att den här idén att satsa på fabrikstillverkad betong var riktig och möjlig. Genom att vi var tidigt ute kunde vi snabbt skapa bredd på och därmed styrka i verksamheten. Därtill kommer att jag har lyckats få goda medarbetare, som har varit stimulerande att arbeta med. Det har gjort att intresset för den affärsmässiga utvecklingen varit stor och levande.”

Martin Thomas var med och grundade Svenska Fabriksbetongföreningen och var styrelseordförande 1975–1987. År 1967 var han även aktiv i bildandet av den europeiska fabriksbetongorganisationen European Ready Mixed Concrete Organisation (ERMCO) och under ett tiotal år dess vice ordförande.

Scroll to top