Sök
Stäng denna sökruta.

Campus Albano

PROJECT FACTS

Typ:Bostäder
Plats:Stockholm
Utvecklare:Svenska Bostäder
Entreprenör:VST Nordic
Arkitekt:Joliark, Tyréns samt Brunnberg & Forshed
Period:2018–2022
Kontakt:Antony Avalos Johan Westlund
På Campus Albano i Stockholm ligger ett helt nytt och hållbart universitetsområde där forskning, utbildning och bostäder knyter ihop de olika universiteten. Till projektet har Thomas Betong levererat ca 44 000 m² prefabricerade plattbärlag.

Hållbara Campus Albano i Stockholm byggs med prefabricerade plattbärlag 

Campus Albano på Norra Djurgården i Stockholm är ett helt nytt område med fokus på hållbar stadsutveckling. På området, som sträcker sig från Stockholms universitet via Kungliga Tekniska Högskolan till Hagastaden och Karolinska Institutet, byggs nya universitetslokaler tillsammans med forskar- och studentbostäder. Projektet är det första campusområdet i Sverige som certifierats enligt Citylab – en hållbarhetscertifiering för stadsutvecklingsprojekt, där de nationella målen och FN:s hållbarhetsmål är i centrum.

Albano_8

Det görs många insatser för att förbättra mikroklimatet samt stärka artrikedomen för både insekter och fåglar. Nya vattensystem som ska ta hand om dagvatten har skapats och för att energieffektivisera har bland annat solceller placerats på taken, där även naturliga bosättningsplatser för vildbin har skapats.

Albano_5

Sex kvarter med olika leveransplaner kräver god logistik och planering

Projektet omfattar 1 100 student- och forskarbostäder och är uppdelat på totalt sex kvarter. Mellan oktober 2018 och mars 2022 har Thomas Betong levererat ca 44 000 m² förspända och slakarmerade plattbärlag. Projektledare Antony Avalos berättar mer:

– I det här projektet har vi arbetat med olika leveransplaner för varje kvarter. Det har varit mycket att hålla koll på. Både produktion och logistik har gjort sitt yttersta för att hitta alternativa lösningar och leverera i tid.

Albano_2

Kluriga konstruktioner i utmanande projekt

Formen på byggnaderna har varit utmanade och gjort projektet till något utöver det vanliga.

– Tillsammans med Neilsoft har vi hittat finurliga konstruktionslösningar på gårdsbjälklagen och även assisterat kunden när håltagningar har behövts utredas och borras i efterhand. Det har även tillkommit laster som vi varit tvungna att armera upp för och göra extra beräkningar för. Men allt har gått smidigt och vi levererat på högsta nivå, säger Antony.

PROJEKTFAKTA

Typ:Bostäder
Plats:Stockholm
Utvecklare:Svenska Bostäder
Entreprenör:VST Nordic
Arkitekt:Joliark, Tyréns samt Brunnberg & Forshed
Period:2018–2022
Kontakt:Antony Avalos Johan Westlund
Scroll to top