Sök
Stäng denna sökruta.

Björken i Torsby

Klimatförbättrad betong

PROJECT FACTS

Typ:Bostäder
Plats:Torsby
Utvecklare:Torsby Bostäder
Entreprenör:Elms Byggnadsfirma
Period:2022–2023
Kontakt:Jonas Kilman
Vid sjön Frykens norra strand hittar vi bruksorten Torsby. Här ligger kommunen som satsar på att bygga hållbart. I projektet Björken har man valt att bygga flerbostadshus i betong och trä. Till projektet har Thomas Betong levererat klimatförbättrad betong Thomagrön samt plattbärlag Thomagrön till entreprenören Elms Byggnadsfirma AB. Trots att projektet byggs mitt i smällkalla vintern menar entreprenören att det inte är några som helst problem att använda klimatförbättrad betong. Läs om projektet Björken och hur finurliga lösningar och god kommunikation löser allt.

Vintergjutning med klimatförbättrad betong i Torsby

I värmländska Torsby, vackert beläget alldeles vid ån Röjdan, uppförs tre flerbostadshus. Här har beställaren Torsby Bostäder satsat på att bygga totalt 24 hyresrätter.

Titta på filmen om hur Elms Byggnadsfirma jobbar med vintergjutning med klimatförbättrad betong Thomagrön i projektet Björken i värmländska Torsby.

Torsby_1

– Trots att vi befinner oss på landsbygden har vi en efterfrågan på lägenheter. Vi har en bra tillväxt i kommunen och vill att man ska kunna välja Torsby som bostadsort. Vårt kända gymnasium har många tillresande elever och vi har också stor arbetsinpendling varje dag. För att kunna verka för en bra utveckling för näringslivet måste folk självklart ha någonstans att bo, säger Håkan Laack, vd på Torsby Bostäder.

Viktigt att bygga med mindre klimatpåverkan

De senaste åren har det kommunala bostadsbolaget Torsby Bostäder gjort en del nyproduktion där de fokuserat på att stommaterialen i husen ska medverka till en lägre klimatpåverkan. I det tidigare projektet Mejerskan resulterade den klimatförbättrade betongen från Thomas Betong i en koldioxidbesparing på 24 procent, jämfört med att bygga med traditionell betong.

Torsby_2

– Vi har satt upp miljömål och tänker på allt från elförbrukning till hur vi bygger. Redan vid upphandling av projekt kräver vi en CO2-beräkning från leverantören. Det finns också med i anbuden, säger Håkan.

Att det är viktigt för Torsby kommun att göra det man kan när det handlar om att bygga med mindre klimatpåverkan råder det ingen tvekan om.

– När jag pratar med andra bostadsbolag här i länet brukar jag framhålla att var och en, liten som stor, kan bidra till den globala klimatkrisen vi är inne i. Tycker att den frågan landar på ett bra sätt och att det finns ett intresse för det här i Värmland. Vi måste alla dra vårt strå till stacken och hjälpas åt, menar Håkan.

Torsby_3
Håkan Laack, vd Torsby Bostäder.

Kommunkoncernen har också tagit ställning till att använda byggnadsmaterial som finns i närområdet men har valt att gå vidare med betongkonstruktion som sedan kläs in i trä.

– Vi bor ju i en kommun med skogsnäring men har ändå tagit fasta på att vi ska använda rätt material på rätt plats, där det gör mest nytta. Trävaran är viktig för oss och vi vill givetvis använda den, men betongen fyller verkligen sin funktion, säger Håkan.

Bra ljud- och brandklass tack vare betongen

Torsby Bostäder har tidigare arbetat med entreprenören Elms Byggnadsfirma från närliggande Hagfors, bland annat i projektet Mejerskan. Till projektet Björken levererar Thomas Betong både klimatförbättrad betong Thomagrön från fabriken i Sunne samt plattbärlag Thomagrön från fabriken i Lane-Ryr utanför Uddevalla.

– I det här projektet bygger vi platta på mark, lägenhetsavskiljande väggar och valv (bjälklag) i betong. Vi har byggt på det här sättet tidigare och får då mycket bra brand- och ljudklass. Vi bygger sedan utfackningsväggar och tak i trä. Det är viktigt att det passar in i bruksorten Torsby, där skogsnäringen är stor. På så sätt får vi det bästa av allt, berättar Ulf Olsson, projektledare på Elms.

Torsby_4
Ulf Olsson, projektledare Elms Byggnadsfirma

God kommunikation ger nöjda kunder

Elms Byggnadsfirma har lång erfarenhet av att arbeta med klimatförbättrad betong Thomagrön i sina projekt.

– När Torsby Bostäder beslutade sig för klimatförbättrad betong kontaktade vi Thomas Betong. Vi fick hjälp att ta fram rätt betong och har sedan starten haft en väldigt god kommunikation. Vi har haft möten varje vecka där vi har kunnat se resultat, temperaturer, utveckling och hållfasthet. Det har varit ett stort intresse från båda parter och jag tror att vi alla har tyckt att det har varit lika intressant att se hur det funkar med klimatförbättrad betong och vintergjutning. Man tar inte upp tidningen på morgonen utan går in i appen Min Betong och ser utvecklingen från dagen innan, säger en leende Ulf.

Torsby_5

Från Thomas Betongs sida har det varit fullt fokus på att leverera rätt med tanke på förutsättningarna.

– Det kan bli väldigt kallt här uppe i Värmland, och det kan dessutom skilja ganska mycket i temperatur mellan dag och natt. Vid varje leverans gäller det att ha koll på förutsättningarna för just den dagen och att ha täta kontakter med entreprenören, menar Jonas Kilman, teknisk säljare på Thomas Betong.

Även Håkan Laack har tyckt att samarbetet mellan de olika parterna har fungerat bra.

– Om vi tänker på det samarbetet vi haft med Elms Byggnadsfirma och Thomas Betong tycker vi att den kedjan har fungerat riktigt bra. De har verkligen visat framfötterna. Det har också funnits en lyhördhet och vi har känt att Thomas Betong har tagit initiativ och engagerat sig redan i ett tidigt skede av projektet. Vi är nöjda med den uppslutning och uppbackning som Thomas Betong har gjort, säger Håkan.

Vintergjutning med klimatförbättrad betong – så gör Elms

Att gjuta med klimatförbättrad betong under årets kalla månader har av många tidigare setts som en utmaning. I och med att andelen cement reduceras blir betongen också känsligare för nedkylning. Betongen kan också ha en långsammare hållfasthetstillväxt. Men om man gör rätt åtgärder vid gjutningen är det faktiskt ingen skillnad på att gjuta med klimatförbättrad betong Thomagrön. Detta är något som Ulf vill trycka extra på.

Titta på filmen som visar hur Elms Byggnadsfirma jobbar med vintergjutning med klimatförbättrad betong Thomagrön i projektet Björken i värmländska Torsby.

Torsby_6

– I det här projektet har vi gjort en del förarbete för att kunna gjuta med klimatförbättrad betong. Vi har satt på utfackningsväggar, isolerat alla öppningar och satt på värme en till två dygn innan gjutning. Vi har också värmeslingor i betongen. Detta för att få de allra bästa förutsättningarna. Sedan har vi sett till att täcka betongen så snabbt som möjligt efter gjutningen. Då har vi lagt på presenning och vintertäckmattor, berättar Ulf.

Torsby_7

Med den erfarenheten Elms nu har skaffat sig ser de inga som helst problem att gjuta med klimatförbättrad betong Thomagrön i så låga utetemperaturer som -15 °C.

Torsby_8

– Det är inga som helst bekymmer att använda klimatförbättrad betong om man ser till att täcka och få på lite värme. Det behöver inte vara extremt mycket värme heller, för när betongen väl kommer i gång och börjar brinna gör ju den sitt jobb också. Gör man de här åtgärderna är det en marginell skillnad mot att gjuta med traditionell betong. Vi på Elms kan absolut rekommendera att man använder klimatförbättrad betong. Att det skulle vara utmaning ser vi som en myt som vi gärna är med och motbevisar, avslutar Ulf.

Torsby_10

PROJEKTFAKTA

Typ:Bostäder
Plats:Torsby
Utvecklare:Torsby Bostäder
Entreprenör:Elms Byggnadsfirma
Period:2022–2023
Kontakt:Jonas Kilman
Scroll to top