Sök
Stäng denna sökruta.

Ornitologen

Klimatförbättrad betong

PROJECT FACTS

Typ:Bostäder
Plats:Lund
Utvecklare:Lunds Kommunala Fastighetsbolag
Entreprenör:Serneke
Arkitekt:Kanozi
Period:2023–2026
Kontakt:Waadi Jedid
I stadsdelen Väster i Lund satsar LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag, på att bygga ett helt kvarter med nya bostäder. De totalt 129 lägenheterna byggs ovanpå ett nytt underjordiskt garage. Vi levererar över 20 000 m² klimatförbättrade prefabelement till projektet.

Ornitologen i Lund byggs med klimatförbättrad prefab

Projektet Ornitologen i Lund byggs med ett stort hållbarhetsfokus. Solceller kommer att installeras på hustaken. Regnvatten som ska användas till bevattning samlas in och överskottsvärmen från kylrum och frysar i livsmedelsbutiken i ett av husen ska användas till uppvärmning. Teglet från rivningen av de gamla byggnaderna som nu ersätts kommer också att tas om hand och rensas för att sedan återanvändas i andra byggen.

Arkitekterna bakom projektet är Kanozi, som har tagit hänsyn till både den omgivande miljön och den redan befintliga bebyggelsen i området. LKF är också måna om att bevara det trädbestånd som finns och komplettera med nya träd i varierande storlek.

Ornitologen_1

Klimatförbättrade prefabelement i nivå 2 och 3

Ornitologen började byggas hösten 2023 och de första prefabelementen levererades under senhösten till kunden Serneke.

– Vi ska leverera totalt över 20 000 m² plattbärlag och skalväggar i nivå 3 till vår kund Serneke. Utöver det levererar vi även 850 m² balkonger i nivå 2 samt bland annat samverkansbalkar, pelare och gradängtrappa och gårdsbjälklag i HDF. Samtliga av våra fabriker kommer att vara involverade i leveranserna till Lund. Vi är dessutom stomsamordnare och löser på så sätt helheten för kunden, berättar Waadi Jedid, projektchef på Thomas Betong.

Ornitologen_2
Foto: Fredrik Edling

Fokus på hållbara lösningar till Ornitologen

Teamet på Thomas Betong har jobbat hårt med att producera och leverera klimatförbättrade lösningar till Ornitologen.

– Vi tycker att det är väldigt roligt att det är ett kommunalt fastighetsbolag som sätter standarden och visar att det går att bygga hållbart med våra produkter. LKF har höga krav och det lever vi upp till, avslutar Staffan Larsson, försäljningschef prefab på Thomas Betong.

Ornitologen_6
Foto: LKF/Kanozi Arkitekter AB
Ornitologen_5
Foto: LKF/Kanozi Arkitekter AB

PROJEKTFAKTA

Typ:Bostäder
Plats:Lund
Utvecklare:Lunds Kommunala Fastighetsbolag
Entreprenör:Serneke
Arkitekt:Kanozi
Period:2023–2026
Kontakt:Waadi Jedid
Scroll to top