Ring oss: 0104 50 50 00

Standardprodukter

Vi erbjuder olika typer av fabriksbetong och prefabricerad betong. Betongen uppfyller standardkrav, baserat på standarderna SS-EN 206 och SS 137003. Varje betong produceras enligt en specifikation från kunden gällande VCT, exponeringsklasser, hållfasthet, konsistens, temperatur och max kornstorlek.

 

Exempel på fabriksbetong:

 

Prefabricerad betong: