Ring oss: 0104 50 50 00

Standardprodukter

Vi erbjuder olika typer av fabriksbetong och prefabricerad betong. Betongen uppfyller standardkrav, baserat på standarderna SS-EN 206 och SS 137003. Varje betong produceras enligt en specifikation från kunden gällande VCT, exponeringsklasser, hållfasthet, konsistens, temperatur och max kornstorlek.

 

Tänk på att alla våra standardbetonger (fabriksbetong) kan fås som Thomagrön®!

 

Exempel på fabriksbetong:

 

Exempel på Thomas Prefab® lösningar:

 

Lär mer om Thomas Prefab® lösningar