Ring oss: 0104 50 50 00

Klimatförbättrad betong ger Mejerskan en koldioxidreducering på 24 procent

Göteborg, 27 oktober 2021


Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group har levererat 682 m3 klimatförbättrad betong till Torsby Bostäders fastighetsprojekt Mejerskan i Torsby. Genom att bygga med klimatförbättrad betong så har projektet fått en koldioxidreducering på 24 procent.
– Att lägga krut på hållbara materialval likt den klimatförbättrade betong som Thomas Betong levererat är ett bra sätt att komma ned till en lägre koldioxidbelastning, säger Håkan Laack, vd, Torsby Bostäder.


Tillsammans med entreprenören Elms Byggnadsfirma har Thomas Betong levererat 682 m3 klimatförbättrad betong till grundkonstruktion, bottenplatta samt plattbärlag till Torsby Bostäder och deras projekt Mejerskan i centrala Torsby. Fastigheten innehåller 24 lägenheter som planeras stå färdigt i december i år.

 

Mejerskan Klara Arkitekter www


– Inför byggnation bad vi Elms Byggnadsfirma att presenta en livscykelanalys (LCA) avseende koldioxidbelastningen för projektet. Thomas Betong involverades tidigt och det stod klart att deras klimatförbättrade betong var det bästa valet, säger Håkan Laack, vd, Torsby Bostäder.


Genom att använda sig utav Thomagrön Plus klimatförbättrad betong har projektet minskat CO2-utsläppen med 53 ton - en koldioxidreducering på totalt 24 procent i förhållande till om traditionell betong använts. Inför projektet har Thomas Betong dessutom anpassat sin fabrik i Rottneros för att leverera betongen därifrån för att slippa onödiga transporter.


– I och med att vi involverats så pass tidigt i projekt har vi haft möjlighet att anpassa betongen och klimatbesparingen utifrån förutsättningarna på byggarbetsplatsen vad gäller väderlek och temperatur utan att påverka projektets tidplan, säger Jonas Kilman, Teknisk säljare Värmland, Thomas Betong och fortsätter:

– Till bottenplattan levererade vi betong med 49 procent koldioxidreducering, plan två-fem 30 procent och plan sex-sju 10 procent vilket i slutändan gav en total besparing på 24 procent. Det är både bra och viktigt med engagerade kunder som tycker det är viktigt med hållbart byggande likt Torsby Bostäder, säger Jonas.


Genom att ställa krav på leverantörer och göra hållbara val kommer Mejerskan bli ett lågenergihus. Till exempel så kommer delar av fastighetens energiförbrukning från solceller. Fastigheten kommer även innehålla klimatanläggning med komfortkyla.


– Att lägga tyngd på hållbara materialval gällande konstruktion, väggar och tak är en grundförutsättning för låg energiförbrukning utifrån ett livscykelperspektiv. Genom att både skalet och insidan är optimerat ser vi till att effektivisera fastighetens totala energiförbrukning, säger Håkan Laack, vd, Torsby Bostäder.


Illustration: Klara Arkitekter


Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 34 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se