Ring oss: 0104 50 50 00

Unikt projekt med klimatförbättrad betong:


Sänker CO2-utsläppen med 36 000 ton i landets största projekt med lägre andel cement i betongen

Få har missat att byggnationen av Västlänken i Göteborg är i full gång.
Vad väldigt många dock inte vet är att etapp Centralstationen är Sveriges största byggnadsprojekt någonsin med klimatförbättrad betong.
Totalt beräknas det gå åt 330 000 kubikmeter betong, vilket kan jämföras med fylla halva Globen.
Tack vare den speciellt framtagna betongen från Thomas Concrete Group, kommer projektet kunna minska CO2-utsläppen med imponerande 36 000 ton.

 

Läs även om:  Först med klimatförbättrad betong, nu med en anläggningsbetong som ger 50% lägre klimatavtryck

 

Redan 2012 började Thomas Betong, som ingår in Thomas Concrete Group, att laborera med miljöförbättrad betong, där man ersätter stora delar av cement som bindemedel med restmaterial från industrin, t ex flygaska och masugnsslagg.
Den speciella betongen är framtagen vid Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling och laboratorieprovning, C-lab®.
Betongen, som nu levereras till Västlänkens projekt Centralstationen, är resultatet av flera års arbete.

 

Västlänk Centralen Thomas Concrete Group 2

 

– För att lyckas med ett så här omfattande projekt, som dessutom innebär en helt ny teknik, krävs ett nära samarbete mellan oss som producent, entreprenören och beställare långt innan projektet startar, säger Ingemar Löfgren, professor och forskning och utvecklingschef på Thomas Concrete Group.

 

Unikt avsteg från Trafikverket
Fram till nu har Thomas Betong levererat drygt 100 000 kubikmeter betong till NCC och projekt Centralstationen. Den potentiella besparingen för hela projektet (330 000 kubikmeter) skulle motsvara, (försiktigt räknat, 36 106 ton CO2.
Det som är unikt är att Trafikverket gjort avsteg från sina krav på andelen portlandcement som bindemedel i betongen. Den nya tekniken sänker miljöbelastningen och uppfyller redan ett stort antal av de krav som Trafikverket kommer att ställa 2025 till 2029.

 

Ligger i framkant
Thomas Concrete Group är den aktör i Sverige som har mest erfarenhet och kunskap kring den klimatförbättrade betongen.
– Vi på Trafikverket vill vara i framkant när det gäller teknikutveckling och när vi fick presenterat för oss att man kunde använda en klimatförbättrad betong, som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi, var den klimatförbättrade betongen från Thomas Betong en självklarhet för oss, säger Mikael Larsson, Trafikverkets projektledare för Västlänkens etapp Centralstationen.
– Den klimatförbättrade betongen hjälper oss på Trafikverket att arbeta ner vår klimatpåverkan och att nå våra klimatmål.

 

”Vi når våra klimatmål”
I takt med att Trafikverket ändrat sina krav på mängden cement som bindemedel i betongen i projekt Västlänken har allt fler visat intresse för innovationen. Tack vare nya bindemedel har den klimatförbättrade betongen blivit väldigt lätthanterlig utan att för den skull medföra bristande kvalitet.
– Thomas Betongs klimatförbättrade betong hjälper både oss på NCC och beställaren Trafikverket att nå våra högt uppsatta klimatmål, säger Olaf Burger, NCC:s produktionschef för etapp Centralstationen i projekt Västlänken.
– Dessutom ställs det väldigt höga krav på betongen som vi använder till de 23 meter djupa slitsmurarna vid Centralstationen. Tekniken vi använder är att betongen fylls på med gjutrör från botten och sedan pressas den sakta uppåt.