Ring oss: 0104 50 50 00

Thomas Betong får förtroendet av NCC att leverera fabriksbetong och pumptjänster till Västlänkens deletapp E02 Centralen i Göteborg.

Vybild Västlänken

Arbetet med E02 Centralen påbörjades 2018 och sedan starten har Thomas Betong framgångsrikt levererat fabriksbetong, teknisk rådgivning och pumptjänster åt NCC. Nu har parterna skrivit kontrakt för att också långsiktigt säkra leverans av högkvalitativ betong till projektet.

”Våra tekniska specialister har tillsammans med NCC och Trafikverket tagit fram skräddarsydd och klimatförbättrad betong för projektet. Vi är mycket glada och stolta över att vara delaktiga i detta viktiga projekt.” - säger Carina Edblad, VD på Thomas Betong AB

NCC Sverige AB är upphandlad av Trafikverket för att utföra entreprenaden av Västlänken E02 Centralen. Centralen består av mark- och anläggningsarbeten för en stationsbyggnad med stationsuppgångar och tunnel. Stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två plattformar.

Västlänken blir ca åtta kilometer dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer i tunnel under centrala Göteborg. Västlänken omfattar tre underjordiska stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.

För ytterligare information kontakta:

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB
carina.edblad@thomasbetong.se
Telefon: 010-450 50 00