Ring oss: 0104 50 50 00

Vintergjutning med betong – våra bästa tips

När du ska gjuta betong under den kalla årstiden, när temperaturen börjar närma sig +5 °C, måste du alltid tänka på att skydda betongen från både kylan och vinden. Färsk betong får nämligen aldrig frysa. Detta gäller oavsett vilken betongtyp som används. Vi delar med oss av våra bästa tips vad gäller vintergjutning.

 

Gjutning2 600x800

Vintergjutning med klimatförbättrad betong på Kvarteret Björken i Torsby.

Redan när medeltemperaturen under dygnet närmar sig +5 °C är det dags att hålla extra koll på betongen. Vi i branschen kallar det ”betongvinter”. Betongvintern infaller vid olika tidpunkt i olika delar av landet och sträcker sig ända fram till våren. Den är därmed mycket längre än vår vanliga vinter. Under hela den perioden är det viktigt att skydda betongen från både kyla och vind.

 

Oavsett vilken betong som används måste all betong skyddas från frysning. Det finns en rad åtgärder som man kan göra för att gjutningen ska gå lika bra vintertid som under den varma årstiden.

 

Titta på filmen om hur Elms Byggnadsfirma jobbar med vintergjutning med klimatförbättrad betong Thomagrön i projektet Björken i värmländska Torsby.
 

 

Klicka här för att läsa mer om projektet Björken och hur Elms Byggnadsfirma jobbar med vintergjutningar.


 

Gjuta med klimatförbättrad betong under vintern

Det går alldeles utmärkt att gjuta med klimatförbättrad betong Thomagrön, vintertid. Det man måste komma ihåg är att klimatförbättrad betong innehåller mindre andel cement och därmed är känsligare för nedkylning i ett tidigt skede.

 

Diagram 3 Hållfasthet vid kallväderlek

Diagram Info vintergjutning

All betong måste skyddas när det blir kallt men det är extra viktigt när du gjuter med klimatförbättrad betong

 

 

Utvecklingen av hållfasthet och värme för betong vid +20 °C

 

Diagram 1 Hållfasthet vid 20  Diagram 2 Värme vid 20

Diagram Info vintergjutning

 

Klimatförbättrad betong kan initialt ha en långsammare hållfasthetstillväxt men har samma hållfasthet som standardbetong efter 28 dygn. Värmeutvecklingen är också lägre, därför är det viktigt att både tillföra värme och behålla värmen i betongen. Gör man det är det inga konstigheter! Tänk på att all betong måste skyddas från både kyla och vind.

 

Betong 600x800

Tänk på att täcka betongen så att du skyddar den från kyla och vind.

 

För att hålla koll på hur hållfastheten utvecklas rekommenderar vi att använda trådlösa sensorer och sedan följa utvecklingen i Min Betong.

 

Kontakta oss om du har frågor om klimatförbättrad betong Thomagrön och vintergjutning.

 

  

Stora risker om betongen fryser

När temperaturen i omgivningen sjunker fördröjs hållfasthetsutvecklingen. Om det sker kan det resultera i att formrivning eller glättning tar längre tid än beräknat. I värsta fall kan även betongen frysa, vilket i slutändan kan ge allvarliga skador i den färdiga konstruktionen. Därför måste all betong skyddas från frysning.

 

Täckning 600x800

Betong täckt med presenning och vintertäckmatta.

 

Vad händer om betongen fryser?

 • Om betongen fryser innan den når 5 MPa kan betongen få permanenta skador. Det syns inte på betongen men hållfastheten kan reduceras med 50 procent eller mer!

 • Om hållfasthetstillväxten avstannar eller fördröjs finns det risk för formras med allvarliga konsekvenser som följd.

 • Vid frysskador eller fördröjd hållfasthetstillväxt måste utredningar och kompletterande betongprovning göras. Detta kan resultera i att man blir tvungen att bila bort skadad betong för att sedan gjuta en gång till. Förutom de direkta kostnader som uppstår för att utreda och åtgärda kommer det sannolikt också att försena projektet.

 

Åtgärder på byggarbetsplatsen vid gjutning i kallt väder (enligt SS-EN 13670:2009)

Att gjuta med betong under vintermånaderna låter kanske komplicerat men det behöver inte vara så svårt. Tänk på att isolera och hålla formen fri från is och snö. Det är också viktigt att skydda den nygjutna betongen, både under och efter gjutningen. Detta gäller oavsett om det ska gjutas en platta på mark, pågjutningar på prefabricerade betongelement eller valv.

 

Täckning2 600x800

Följ våra råd nedan (enligt SS-EN 13670:2009):

 

Gjuta platta på mark 

 1. Isolera formen och håll den fri från is, snö och vatten genom att täcka den.

 2. Förvärm konstruktionen. Form och motgjutna ytor bör hålla minst +5 °C

 3. Isolera marken innan gjutning för att undvika att betongen kyls av.

 4. För att höja betongtemperaturen och skynda på hållfasthetsutvecklingen kan värmekabel alternativt betonghärdningsslingor användas.

 5. Skydda betongen från vind och nederbörd under gjutningen.

 6. Täck betongen direkt efter gjutning och glättning. Använd betongtäckmatta, vintermatta, ethafoam eller liknande. Om betongen ska glättas ska betongen täckas efter det att glättningen är utförd.

 

Plattbärlag/bjälklag

 1. Håll ytan fri från is, snö och vatten genom att täcka den.

 2. Förvärm konstruktionen. Form och motgjutna ytor bör hålla minst +5 °C

 3. Tillför värme underifrån samt isolera den underliggande konstruktionen. Starta värmningen i god tid!

 4. För att höja betongtemperaturen och skynda på hållfasthetsutvecklingen kan värmekabel alternativt betonghärdningsslingor användas.

 5. Skydda betongen från vind och nederbörd under gjutningen.

 6. Täck betongen direkt efter gjutning och glättning. Använd presenning, betongtäckmatta, vintermatta, ethafoam eller liknande. Om betongen ska glättas ska betongen täckas efter det att glättningen är utförd.Skalvägg eller platsgjuten vägg

 1. Förvärm konstruktionen. Form och motgjutna ytor bör hålla minst +5 °C

 2. Tillför värme underifrån samt isolera den underliggande konstruktionen. Starta värmningen i god tid!

 3. För att höja betongtemperaturen och skynda på hållfasthetsutvecklingen kan värmekabel alternativt betonghärdningsslingor användas.

 4. Skydda betongen från vind och nederbörd under gjutningen.

 5. Täck formtopp och väggar direkt efter gjutning. Använd presenning, betongtäckmatta, vintermatta, ethafoam eller liknande.

Värmekabel

Värmekabel gör att betongen tillförs extra värme.

Tänk på detta när du beställer betong under vintern

Maximal konsistensklass är S4. Undvik därför konsistensklass S5 och SKB. Lösare konsistenser innehåller nämligen mer flytmedel och har därmed ett längre öppethållande.

 • Beställ betong med en högre betongtemperatur minst +15 °C.

 • För att skynda på härdningsprocessen kan acceleratorn Thomasnabb tillsättas i betongen.

 • Använd dig av våra sensorer och digital hållfasthetsmätning för att mäta och prognostisera betongens hållfasthetsutveckling.


Sensorer 600x800

Våra sensorer hjälper dig att att mäta och prognostisera betongens hållfasthetsutveckling. Resultatet syns sedan i tjänsten Min Betong.


Vi kan hjälpa dig med din vintergjutning

Vi hjälper dig att göra simuleringar och planering inför gjutningen, hitta rätt produkt och ge dig råd om vilka vinteråtgärder som behöver göras på byggarbetsplatsen. Vi är Specialisterna på betong och delar gärna med oss av vår kunskap.

 

Kontakta oss om du har frågor om vintergjutning eller vill beställa betong till ditt projekt.