Ring oss: 0104 50 50 00

Råd vid vintergjutning

Den kalla årstiden, när temperaturen närmar sig +5 °C, behöver man alltid utföra åtgärder för att förhindra avkylning och säkerställa hållfasthetstillväxt. Detta gäller oavsett vilken betongtyp som används.

 


Råd vid vintergjutning snöflingaUTVECKLINGEN AV HÅLLFASTHET OCH VÄRME FÖR BETONG @+20 ˚C

Diagram 1 Hållfasthet vid 20  Diagram 2 Värme vid 20

Diagram Info

 

 

Råd vid vintergjutning snöflinga

VINTERGJUTNING MED THOMAGRÖN®

 

Diagram 3 Hållfasthet vid kallväderlek

 • Det går bra att gjuta med Thomagrön® i kall väderlek på vintern. Hållfasthetstillväxten är dock långsammare och mindre värme genereras. Detta gör att den är mer känslig för nedkylning.
 • Vid gjutning med Thomagrön® är det därför extra viktigt att täcka och tillföra värme.
 • För att säkerställa att vinteråtgärderna är tillräckliga rekommenderar vi att ni alltid följer upp hållfasthetstillväxten i Min Betong® med trådlösa sensorer.

 

 
Råd vid vintergjutning snöflingaÅTGÄRDER PÅ BYGGARBETSPLATSEN VID KALLT VÄDER (ENLIGT SS-EN 13670:2009)

 

OBS! Vid gjutning under 0 °C måste följande åtgärder vidtas.
Kom ihåg att färsk betong får aldrig frysa.

 

 • Formen ska alltid hållas fri från is, snö och vatten, t ex genom täckning.
 • Förvärm konstruktionen och motgjutna ytor.
 • Isolera marken innan gjutning för att undvika snabb avkylning av betongen.
 • Formen bör inte vara kallare än +5 °C grader.
 • Skydda betongen under gjutning från nedkylning (vind och nederbörd).
 • Vid gjutning med Thomagrön® måste extra värme tillföras med t. ex. värmekablar eller betonghärdningsslingor.
 • Täck betongen direkt efter gjutning och glättning, för att undvika fortsatt nedkylning och risk för frysning. Använd högvärdig täckning med vintermatta, ethafoam eller liknande.

 

Råd vid vintergjutning snöflingaSTORA RISKER OM BETONGEN FRYSER

 

 • Om betongen fryser innan den når 5 MPa kan det ge betongen en permanent skada. Det syns inte på betongen men hållfastheten kan reduceras med 50 % eller mer!

 • Om hållfasthetstillväxten avstannar eller fördröjs finns det risk för formras med allvarliga konsekvenser som följd!

 • Vid frysskador eller fördröjd hållfasthetstillväxt måste man genomföra utredningar och kompletterande betongprovning. Detta kan medföra bortbilning av skadad betong samt omgjutning. Förutom de direkta kostnader som uppstår för att utreda och åtgärda kommer det sannolikt också försena projektet med ytterligare ekonomiska konsekvenser som följd!


Råd vid vintergjutning snöflingaTIPS!


Att använda sensorer för att digitalt mäta och prognostisera betongens hållfasthetsutveckling ger dig en överblick över hela processen och underlag för att vidta eventuella åtgärder i tid.

 


Råd vid vintergjutning snöflingaTÄNK PÅ VID BESTÄLLNING

 

 • Undvik konsistensklass S5 och SKB.
 • Beställ förhöjd betongtemperatur för snabbare härdning. Varmbetong 15-20 eller 20-25 grader.
 • Beställ Thomasnabb, Thomasnabb Plus eller Thomasnabb PlusPlus för att skynda på härdningsprocessen.
 • Beställ Digital hållfasthetsmätning för att mäta och prognostisera betongens hållfasthetsutveckling.
 • Diskutera lämpligt produktval med oss samt vilka vinteråtgärder (se checklista nedan) som behöver göras på byggarbetsplatsen.


 •  

  Se gärna vår film om hur du förbättrar vinterprestandan för betongen.