Ring oss: 0104 50 50 00

Vi bryr oss om miljön


   
Vårt gröna erbjudande

Med Thomagrön kan man reducera CO2-avtrycket med upp till 50%. Thomas Miljöstomme® är ett hållbart stomsystem med 30 % lägre CO2 -avtryck. En av de ingående produkterna är Thomagarage Grön som uppvisar en bättre täthet mot klorider och 40 %  lägre miljöpåverkan.

   Vi sluter cirkeln

Vi har återvinning av spolvatten på alla våra fabriker, vilket innebär att spolvattnet renas för att återinföras till spolanläggningen eller till produktion av ny betong. Vi kommer att fortsätta investera i återvinning av vatten och restbetong för att sluta cirkeln på våra  råmaterial.

   Fossilfria

Sedan 2016 använder Thomas Betong 100 % EPD-certifierad el från vindkraft. Framöver fortsätter arbetet med att effektivisera vår energiförbrukning och öka mängden förnyelsebara bränslen i hela vår produktion och transportflotta. På sikt ska vi bli fossilfria.