Ring oss: 0104 50 50 00

Thomas Miljöstomme®, ett unikt byggsystem

Thomas Miljöstomme är ett unikt byggsystem för platsgjutna stommar med lägre CO2-avtryck. Systemet effektiviserar byggandet och optimerar den totala miljöpåverkan. 

 

Viktiga fördelar:
  Helhetslösning för betongstommen från en leverantör.
  Flera egenutvecklade, innovativa produkter och lösningar ingår. 
  Minskar CO2-avtrycket jämfört med en konventionell betongstomme.  
  Bättre och tryggare arbetsmiljö.

 

 

 

PRODUKTBESKRIVNING

Thomas Miljöstomme är en stomme bestående av klimatförbättrad betong för bostäder baserad på den platsgjutna byggteknikens robusta koncept. Våra ingående produkter är dessutom enkla att hantera på byggarbetsplatsen. Thomas Bjälklag Grön och Thomas Vägg Grön används för att effektivisera byggandet av stommen. Thomagarage Grön gör det enklare att gjuta garage och ger en konstruktion med längre livslängd och ljusa ytor. Fokus ligger på en optimering av stommens totala miljöpåverkan.

 

Vid val av Miljöstommen får du lägre CO2-avtryck jämfört med en konventionell stomme. Med Miljöstommen fås en byggnad med betongens dokumenterat goda egenskaper under husets hela livslängd. Ambitionen är att ge bästa möjliga förutsättningar för att enkelt nå en hög ranking oavsett vilket miljöklassningssystem som väljs.

 

INGÅENDE PRODUKTER

Vår Miljöstomme är en optimal lösning såväl för projektets kvalitet och tidplan som för miljön. I konceptet ingår även projektering av stommen, om så önskas.

 

Produkter som ingår i Thomas Miljöstomme:

 

Thomas Vägg Grön
Ett koncept för rationellt byggande av väggar i betong, som består av:

  • Thomaskal – förstärkt skalvägg framtagen för högre formtryck som kan fyllas ända upp till 2 meters höjd med ThomaSKB Grön utan att ta hänsyn till stighastigheten.
  • ThomaSKB Grön  ifyllnadsbetong, en självkompakterande produkt som ger en god arbetsmiljö och lägre CO2-avtryck.

Thomas Bjälklag Grön
Ett koncept för rationellt byggande av bjälklag i betong, som består av:

  • Plattbärlag Thomagrön – plattbärlag med återvunnen betong som ballast.
  • Thomatork Grön – pågjutningsbetong med låg CO2-profil, vilket ger lägre CO2-avtryck.

 

Thomagarage Grön
En ljus specialbetong för inomhusgarage med mycket god gjutbarhet. En extremt god kloridtäthet ger längre livslängd. CO2-avtrycket är lägre jämfört med anläggningsbetong.

 

Thomabalkong Grön
Ljus balkong med lägre CO2-avtryck. 

 

ANVÄNDNING

Thomas Miljöstomme är speciellt framtagen för flerbostadshus. Flera ingående produkter kan också användas i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor mm.

 

HANTERING

Vänligen se respektive produktblad.

 

VIKTIGT!

Genom att välja Thomas Miljöstomme av Thomas Betong fås för hela stommen:

  • En leverantör för stommens alla betongprodukter
  • Ett avtal
  • En kontaktperson som koordinerar hela stommens affär
  • Färre fakturor

 

För att boka ett möte och få mer information om, kontakta gärna vår Tekniska Säljare i din region. Klicka här