Ring oss: 0104 50 50 00

Skalvägg

PRODUKTBESKRIVNING

Skalväggen gjuts med höjder och längder anpassade efter projektet samt krankapacitet.

Standardtjockleken på respektive skiva är 50 mm men varieras med hänsyn till exponeringsklass. I varje väggskiva gjuts det in standardnät ø6 c150 om inte annat anges på konstruktionsritningar.

Väggtjocklek: 200 – 300 mm

Väggvikt: ca 270 kg/m2

Betongkvalité: C30/37 – C40/50 (anpassat efter respektive objekts unika förutsättningar).

 

 

MONTAGE

Innan leveransen av väggar till byggarbetsplatsen så skall underlaget vara uppbyggt och avvägt med 15-20 mm pallningsbrickor samt ev. en sträng med jordfuktig betong.

I elementen sitter 2 stycken ingjutna hylsor/element för väggstag.


ARMERING

Eventuell extraarmering vägg redovisas av huvudkonstruktör alternativt väggkonstruktör.

Förankringsarmering i form av nät i vertikalskarv och bjälklag ska alltid utföras.

  

IGJUTNING

För att erhålla god vidhäftning till elementet skall mellanrummet befrias från allt löst material samt vattnas, om det råder varm och torr väderlek.

Elementfogar skall spacklas och undersidan tätas innan gjutning.


TILLBEHÖR

Skalväggen kan med fördel kompletteras med ingjutningsgods för el-, rör- och ventilationsinstallationer mm. All beredning sker i AutoCad på respektive konsults, till oss, översända ritningsfil, vilket garanterar att ingjutningsgodset hamnar enligt ritningsunderlag.


ÖVRIGT

Skalväggen utnyttjar både den platsgjutna väggens fördelar vad avser kraftöverföring mellan stomdelar samt den prefabricerade väggens rationalitet och fina yta. Ytorna är färdiga för spackling och målning.