Ring oss: 0104 50 50 00

Vi levererar betong till alla dina projekt

Är du privatperson och ska gjuta en pool, en altan, platta till ett garage eller ska du kanske anlägga en stödmur i betong? Då har du kommit helt rätt. Thomas Betong har levererat betong till både företag och privatkunder i 60 år. Vi hjälper dig med leverans av betong till alla dina byggprojekt – stora som små. Oavsett vad du ska gjuta. Vi är Specialisterna på betong.

 

 Uppfart 1

 

Betongen som byggmaterial

Betong har använts som byggmaterial i över 2 000 år. Men vad är egentligen betong? Betong består av grus, sten, bindemedel (till exempel cement) och vatten som blandas enligt olika recept. Beroende på vad betongen ska användas till skiljer sig recepten åt. Allt det håller vi koll på så att du ska få helt rätt betong till det du ska bygga.

 

Betong kan användas till många olika typer av projekt. Några vanliga användningsområden är:

 

 • Altanplatta
 • Garageplatta
 • Garageuppfart
 • Platta till hus, attefallshus eller friggebod
 • Brygga
 • Pool eller damm
 • Stödmur
 • Trappa
 • Betongplintar
 • Reparation av betonggolv

 

 Jimsbetong altan

Foto: Jim's Betong

 

Ibland kan det behövas olika tillsatser som förbättrar betongens egenskaper. Det kan handla om att få betongen mer lättarbetad eller fördröja tiden betongen tar på sig att härda. Men allt sådant hjälper vi dig givetvis med. 

 

Välj klimatförbättrad betong till ditt byggprojekt

Vill du slå ett slag för miljön? Med vår klimatförbättrade betong reducerar du koldioxidutsläppen med upp till 60 %. Detta görs genom att delar av bindemedlet cement ersätts med så kallade alternativa bindemedel, som exempelvis slagg. Det blir ingen skillnad på betongen, mer än att du bidrar till en bättre värld.


Vi har lång historia av att arbeta och forska om betong och hur vi kan minska klimatpåverkan från den. Klicka här om du vill läsa mer om klimatförbättrad betong.


Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Betongbil el 


Vanliga frågor och svar om att gjuta betong

Att gjuta betong på rätt sätt är en konst. Det finns massor med saker du som kund måste fundera över. För att underlätta för dig har vi samlat ihop de vanligaste frågorna vi får till oss. Om du har fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad ska jag tänka på när jag ska gjuta betong?

Det är du som kund som ansvarar för att hålla i pumpslangen och se till att betongen vi levererar hamnar på rätt plats. Tänk på att följa säkerhetsanvisningarna nedan när du ska hanterar färsk betong!

 

Betong är frätande och därför är det viktigt att alltid använda skyddsutrustning: ögonskydd, arbetshandskar, långbyxor och skyddsstövlar.

 Anvisningar farsk betong

Klicka här för att ladda ner våra säkerhetsanvisningar.

Hur lång tid tar det för betongen att härda?

När betongen har gjutits är det dags för den att härda. Härdningen är en så kallad kemisk reaktion som tar olika lång tid beroende på förutsättningarna. 

 

Om det är varmt och torrt väder kan härdningen gå för snabbt. Då kan betongen spricka. Om det är kallt väder (under +5 °C) tar härdningen för lång tid. Då kan betongkonstruktionen få bestående skador. Därför är det viktigt att skydda den nygjutna betongen under hela härdningstiden.


Hur lång tid det tar för betongen att härda beror på bland annat temperaturen på betongen, betongens egenskaper och eventuella tillsatser samt väder och temperatur vid själva gjutningen.

Tumregel  

 
3 dygn ca 50 % hållfasthet
7 dygn ca 70 % hållfasthet


Tänk på att ju längre och bättre betongen får härda, desto bättre blir också slutresultatet.

 

Kom ihåg!

 • Skydda betongen mot uttorkning.
 • Skydda betongen mot frysning.
 • Skydda betongen mot nederbörd.
 • Skydda betongen mot belastningar, stötar och vibrationer.

 Skydda betongen

Vilken betong behöver jag?

Att välja rätt betong kräver både kunskap och erfarenhet. Det finns en mängd olika betongrecept som passar vid olika tillfällen:

 

Jag skall gjuta en damm eller pool

Här behövs en betong som står emot vatten och klorider – en så kallad frysprovad betong. En frysprovad betong står emot upprepad frysning och tining utan att den tar skada. 

Tänk också på att det kan läcka i anslutningarna mellan platta och vägg i poolen eller dammen. Då kan ett så kallat svällband som tätar gjutskarven behövas. Prata med din konstruktör om hur du kan hindra läckage.

Pool 01

 

Jag skall gjuta en brygga på mitt lantställe

Betongen som används till bryggor utsätts både för frysning, upptining och salter. Det gör att betongen som används till att gjuta bryggor eller fundament till bryggor måste vara frostbeständig. Vi rekommenderar en frysprovad betong till detta.

Jimsbetong 7
Foto: Jim's Betong

 

Jag ska gjuta en platta på mark

När du ska gjuta en platta på mark till exempelvis ett garage, ett hus eller ett förråd är det viktigt att tänka på att det behövs en tätare betong som kan stå emot vatten. 

Jimsbetong platta
Foto: Jim's Betong

 

Vi hjälper dig så att du kan få rätt betong till ditt projekt. Hör av dig till oss!

När behöver betongen armeras?

All betong bör armeras för att hålla. Armeringens funktion är att se till att trycket på betongplattan fördelas så att det inte uppstår sprickor i betongen.

Hur mycket armering och på vilket tjocklek armeringen ska ha beror på vad som ska gjutas. Ju kraftigare betong som används desto kraftigare armering behövs.

Kontakta gärna en konstruktör så att det blir rätt från början.

 Armerad betong

Vad måste jag göra innan jag kan gjuta?

Oavsett om du tänkt gjuta en platta till ett hus, gjuta en pool eller gjuta grunden för ett attefallshus krävs det noggranna förberedelser.

 

Du måste till exempel tänka på att underlaget ska vara helt plant, att marken ska vara väl dränerad och att plattan måste isoleras. Du måste också bygga en stabil gjutform.

 

 Jimsbetong plattatillhus
Foto: Jim's Betong 

Varför är det viktigt med en stabil form när man gjuter betong

Betong är ett tungt material. Trycket på gjutformen blir väldigt högt. Därför krävs det att formen som byggs ska vara mycket stabil. Tänk på att formen även behöver stöttas upp från utsidan.  

 

Jimsbetong plattagarage
Foto: Jim's Betong

Kan jag hämta betongen själv?

Nej! 1 m³ betong väger 2 400 kg. Att hämta betongen själv med släpkärra rekommenderar vi inte.

 

Om du behöver riktigt små mängder betong rekommenderar vi att du istället tar kontakt med en bygghandel.

Vilken bil levererar betongen till mig?

Det är svårt att veta från början vilken bil som behövs till ditt projekt. Vi har flera olika typer av bilar som levererar betong.


Det som avgör vilken bil som kommer till dig är var gjutningen är belägen, hur mycket plats det finns för bilen och hur det ser ut i omgivningen. En annan sak att ta hänsyn till är att vägen fram till gjutningen måste hålla för en tung lastbil. Om vägen inte tål så mycket vikt måste betongen levereras vid fler tillfällen, vilket gör transporten dyrare.


Våra pumpbilar kan nå så långt som 56 m, men det beror på vilken bil som används i just din betongleverans. Om det finns behov av ännu längre räckvidd kan både slang och rör kopplas på pumpen.


Tänk på att våra 56 m-pumpar behöver så kallade körplåtar för att fördela tyngden på marken. Körplåtarna måste du som kund ordna med innan vi kommer till dig med leverans av betong.

 

Pump 1
Pumpbil med stödbenen ute.

 

Våra bilar kan också leverera betongen via en ränna bak på betongbilen, placerad på ca 1,8 m höjd. Rännan når max 9 m från bilen, förutsatt att bilen kan ställa sig med bakdelen mot gjutningen. Om bilen står med sidan mot gjutningen når rännan i stället ca 7 m från bilen. 

 

För att rännan ska kunna användas måste det också vara tillräckligt fall. Om lutningen är för liten kan inte betongen rinna ner i formen.

 

Ränna 1
Här levereras betongen med ränna från bilen.

 

Som du kanske redan listat ut beror leveransen av betong på många olika faktorer. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Hur stor plats behöver bilen som levererar betongen?

Tänk på att en betongbil kommer och levererar betongen. Det är viktigt för oss att veta vad det är för bärighet på vägen, så vi vet om det går att komma fram, om vi kan köra med fulla lass och så vidare. Det påverkar transportkostnaden en hel del.

Du måste också tänka på följande:

 • Vägens bärighet
  Håller vägen för tunga fordon?
 • Marken där bilen ska stå
  Håller den för trycket från stödbenen? 
 • Yta för bilen och pumpen
  Finns det en bra uppställningsplats och är ytan stor nog?
 • Yta där betongen ska pumpas ut
  Vi behöver ha 2 m från ändslangens längd vid pumpning.
 • Kraftledningar
  Alla eventuella elsäkerhetsrisker måste elimineras innan vi kommer.
 • Avstånd från slänt
  Bilens stödben måste stå mer än 2 m från slänt.
 • Tömma betongrester
  Finns det en plats där vi kan tömma ur dina eventuella betongrester? 

 

Pumpbil

 

Vill du läsa mer? I ”Att tänka på vid beställning av pump” finns en checklista för vad vi behöver veta när du ska beställa betong från oss.

Tänk på att det är du som beställare som ansvarar för att betongen kan levereras till dig.

 

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp!

Den betong jag fått levererad känns trög. Kan jag hälla i mer vatten för att få en lösare betong?

Nej! Mer vatten förstör betongen.

 

För att få rätt betongkonsistens är det viktigt att du kontaktar oss så att vi vet vilken typ av betong du behöver.

Hur ska jag skydda betongen efter gjutningen?

Betongen ska alltid skyddas ifrån tidig uttorkning. Inom 5 minuter efter det att ytavjämningen har skett ska någon form av vatten, membranhärdare, folie, och/eller presenning läggas på betongen. Vilken metod som ska användas beror på väder, vind, kyla, byggfuktsuttorkning etc.

 

Om ingen efterbehandling görs finns det stor risk för att betongen spricker. Fråga oss om råd!

Hur kan ytan på betongen behandlas?

Valet av yta på den härdade betongen är något som du som kund måste göra. Du måste också tänka på att tiden från gjutning till ytbehandling kan variera beroende på väder, vind, betongkonsistensen och betongens temperatur.

Kvastning innebär att man med en kvast räfflar till betongen innan den har stelnat helt. Detta rekommenderas vid plattläggning.

Glättning betyder att en maskin slipar ytan. Detta görs omkring 2–8 timmar efter gjutning om du ska lägga en matta på betongen. Tänk på att det inte får vara för stor skillnad mellan betongens hållfasthet och brukets hållfasthet. Betongen och bruket ska inte motarbeta varandra. Då kan det uppstå sprickor.

Stenslipning används på självkompakterande betong, dagarna efter gjutning.

Vad är mitt ansvar som kund?

Vi på Thomas Betong har lång erfarenhet av alla typer av projekt. Vi erbjuder betongprodukter, teknisk rådgivning, teknisk support, betongleverans och betongpumpning. Vi ansvarar också för produktens kvalitet vid ankomsten till byggarbetsplatsen. 

 

Du som kund ansvarar för mottagandet, mottagningskontroll, gjutning, bearbetning, härdning och efterbehandling av betongen. Observera att det är du som kund som ansvarar för att hålla i pumpslangen och se till att betongen hamnar rätt.
Du måste också vara på plats när vi kommer med din betongleverans. 

 

Glad betongchauffor

 

Anlita alltid en erfaren betongentreprenör för att utföra gjutningen. Det underlättar för dig som kund. Tänk också på att det kan vara bra att kontakta en konstruktör tidigt i projektet så att alla handlingar och beställningar blir helt rätt. 


 

  

Nu hoppas vi att du känner dig trygg med vad du behöver tänka på när du ska beställa betong från oss. Om du har fler funderingar är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

 

Och lycka till med ditt nästa projekt!

 

 Donsöhamnen thomasbetong