Ring oss: 0104 50 50 00

Privatpersoner

Vad är betong och vad kan den användas till?

Betong består av grus, sten, cement och vatten som blandas enligt olika recept. Till detta kan också olika tillsatsmedel blandas i som förbättrar betongens egenskaper, t.ex. fördröjning av härdningstid eller för att få betongen mer lättarbetad.

 

Betong kan användas till mycket! Det finns otaliga användningsområden. Låt fantasin flöda. Här får Du några exempel: Altanplatta, garageplatta, garageuppfart, stödmur, trappa, plintar, reparation av äldre betonggolv. Eller varför inte ett fågelbad eller fontän?

 

Kontakta oss gärna för mer rådgivning eller idéer!


Vanliga frågor och svar

 

 1. Vad ska jag tänka på när jag skall gjuta?
  Tänk på att följa säkerhetsanvisningarna!
  Det är viktigt att Du använder skyddskläder vid gjutning: skyddsstövlar, arbetshandskar, ögonskydd samt långbyxor. Vid leverans av betong får Du med en följesedel. På baksidan av följesedeln står anvisningar för säker hantering av färsk betong.

 2. Vad har betong för härdningstid? 
  Härdningstid för betong beror framför allt på betongtemperaturen, men också på typ av cement, vct, tillsatsmedel, tillsatsmaterial, fukttillstånd, osv. Väder och temperatur är viktiga faktorer vid betonggjutning. Vid mycket varm väderlek härdas betongen snabbt (mellan 30 min-1 timme). Man bör skydda betongen för tidig avdunstning (härda med vattendimma, presenning, plast, membran, mm). Tidig avdunstning kan ge sätt- och krympsprickor, samt kantresning. Det är framför allt viktigt vid dagar med torrt väder (och blåsigt), t.ex. fina vårdagar och soliga sommardagar.

  Vid kallare väderlek förlängs härdningstiden. Omkring 6-7 grader är en optimal temperatur för betongens härdning, då får man den bästa strukturtillväxten. En rå höstdag när temperaturen närmar sig 0 grader kan härdningstiden vara 8-10 timmar, vilket är okej.

  Vid gjutning under 0 grader måste speciella åtgärder vidtas. Färsk betong får nämligen aldrig frysa. En tidig frysning ger betongen en permanent hållfasthetsförlust (50-85%).

 3. Vilken typ av betong behöver jag?
  Gjutning inomhus eller utomhus kräver ingen särskild betong, utan det är vad den exponeras av vid brukandet som avgör betongkvalitén.
  Att välja rätt betongkvalitet kräver kunskap och erfarenhet. Onödigt höga värden på hållfasthet blir dyrt för Dig som kund. Vi hjälper Dig med råd om detta så att Du får det mest ekonomiska alternativet utan att för den skull tumma på kvalitén.

  Några exempel:
  1. Jag skall gjuta en damm eller pool
   En betong som är motståndskraftig mot vatteninträngning. Om betongen utsätts för frysning och det är någon form av kontakt med klorider bör den vara frystestad. Tänk också på att i anslutningar mellan platta och vägg kan det läcka, och man måste då lägga in en vattentätande åtgärd som t.ex. ett svällband.
  2. Jag skall gjuta en brygga på mitt lantställe
   Betongen kommer att utsättas för största möjliga belastning i och med att det en cyklisk belastning (frysning, upptining, salter). Betongen bör i första hand vara frystestad/frostbeständig.

 4. När behöver betongen armeras?
  All betong bör armeras (förutom vältbetong) - ju kraftigare betong desto kraftigare armering.

 5. Har marken påverkan på betonggjutningen?
  Innan Du börjar gjuta betong är det viktigt att tänka på vilka markförhållanden som råder. Är det lerjord måste Du fylla upp med grus och sten innan gjutning påbörjas.
  Tänk på att armera efter vilka markförhållanden Du har samt vilken betonghållfasthet man gjuter med.

 6. Kan jag hämta betongen själv?
  Betong är tungt – 1 m3 betong väger hela 2400 kg. Att hämta betongen själv med släpkärra vill vi inte rekommendera. I så fall måste släpkärran ha en kapacitet på 1200 kg (vi blandar minst 0,5m3). Vid riktigt små mängder rekommenderas bygghandel.

 7. Varför är det viktigt med en stabil form?
  Som vi tidigare sagt, är betongen tung, så trycket på formen blir mycket högt. Formen måste göras stabil och det är även viktigt att stadga formen noggrant.

 8. När behöver jag använda pump?
  Pump behövs oftast när Du skall gjuta. Men det är inget problem. Vi har olika typer av utrustning för att klara detta, beroende på hur Din gjutning ser ut, t.ex. roterbil med fast monterad pump, där pumpmasten når minst 16m (utåt). Skall Du gjuta längre ut, har vi maskiner med räckvidd horisontellt 42 m och 46 m uppåt. Finns behov av längre räckvidd kan slang och rör användas.

  Vi har också transportband (når 12 m på längden och 6 m på höjden). Finns behov av längre räckvidd kan slang och rör användas.
  Tips! Transportbandet kan även användas när Du t.ex. skall grusa upp en grund.

 9. Vid betongleverans, finns det plats för en Betongbil?
  Tänk på att en betongbil kommer och levererar betongen. Det är viktigt för oss att veta vad det är för bärighet på vägen, så vi vet om det går att komma fram, om vi kan köra med fulla lass osv. Det påverkar transportkostnaden en hel del.

 10. Den betong som jag fått känns trög, kan man hälla i mer vatten för att få det lösare?
  Nej! Häller Du i mer vatten blir det s.k. cementlimmet mer utspätt, vilket kan leda till att betongen blir porösare. Det kan i sin tur leda till hållfastheten sjunker och man får en sämre beständighet. Du kan dock få en bättre flytbarhet genom att använda flytmedel, men det sker på rekommendation från betongfabrik.

Efterbehandling
Betongen ska alltid skyddas ifrån tidig uttorkning; helst inom 5 minuter efter att slodning/avjämning skett ska någon form av vatten, membranhärdare, folie och/eller presenning läggas på betongen. Vilken metod som används beror på väder/vind/kyla/byggfuktsuttorkning etc. Görs ingen form av efterbehandling råder stor risk för sprickbildning. För mer information angående val av metod kan Du rådfråga oss.

Valet av yta på den härdade betongen är någonting Du som kund får göra. Allt från kvastning till glättning, beroende på vad betongen skall användas till.  Men det som generellt kan sägas om glättning är att omkring 2-8h efter gjutning, kan man gå på och glätta. Tiden kan variera beroende på väder, vind, kyla, konsistens och betongens temperatur. Används självkompakterande betong, så rekommenderas att ytan stenslipas dagen/dagarna efter gjutning, istället för att glättas