Ring oss: 0104 50 50 00

KMA policy

Som en del i vårt arbete med kontinuerliga förbättringar mot målet att vara bäst i branschen för både kund, miljö och medarbetare så har vi våra policys för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö där vi ger bilden av vilka vi är, vad vi vill uppnå och hur vi ska komma dit.

En policy är ett åtagande av Thomas Betong AB, från vår högsta ledning ner till enskild medarbetare. De är en del av vår vision och kopplingen till våra mål.

Vi ska vara den självklara leverantören och samarbetspartnern inom betong och värnar om en hållbar produktion och samhällsutveckling med hälsa och miljö i fokus.