Ring oss: 0104 50 50 00

Förspända plattbärlag

PRODUKTBESKRIVNING

Förspända plattbärlag gjuts med standardbredden 2,4 m och innehåller den huvudsakliga fältarmeringen.

Tjocklek: 70 mm (varieras med hänsyn till exponeringsklass).

Vikt: ca 170 kg/m²

Betongkvalité: C40/50.

Standardstegen i plattbärlaget anpassas i höjd så att armeringen i påg jutningen kan läggas med stegen som montagestöd.

Undersidan är slät och färdig för spackling och målning.

 

LINPLACERING OCH TILLBEHÖR

I de förspända plattbärlagen finns spännlinor med diameter 12,9 mm.

I de fall det kommer tillbehör i vägen för en spännlina, och linan inte kan flyttas till annat fast läge, måste tillbehöret flyttas så linan går fri.

För att behålla elementets rakhet så kan det ibland förekomma att det vid leveransen sitter kvar en lina i t.ex. en håltagning, denna kapas då bort av köparen efter montage.

 

BALKPLATTOR

Thomas Betongs förspända plattbärlag kan med fördel användas som ersättning för den traditionella hattbalken (typ SWT, Delta m m). Fördelar finns bl.a. i brandskydd samt att en leverantör ansvarar för dimensionering både av balk och bjälklag.

Plattbärlaget fungerar som balkbotten och i de fall balken går under bjälklaget formas sidorna på plats.

 

SPARKROPPAR I CELLPLAST

För att få ner egenvikten på bjälklaget kan man förse plattbärlaget med sparkroppar i cellplast.

Dessa täcker då motsvarande ca 50 % av bjälklagsytan.

När man använder plattbärlag med sparkroppar ersätts det traditionella skarvnätet, i elementskarvarna i påg jutningen, med ett nät som täcker hela bjälklagsytan.