Ring oss: 0104 50 50 00

Förspända plattbärlag

Plattbärlag är en betongskiva med ingjuten underkantsarmering. Används som bjälklag till de flesta typer av byggprojekt och är ett effektivt system som förkortar byggtiden. 

 

Viktiga fördelar:
  Effektivt system och snabbt montage.
  Går att förse med sparkroppar för lägre vikt.
  Ytorna är färdiga för spackling och målning.

 


 

PRODUKTBESKRIVNING

Plattbärlag är en betongskiva som har en ingjuten underkantsarmering och används som bjälklag till de flesta typer av byggprojekt. Det är ett effektivt system för att förkorta byggtiden. Plattbärlagen formgjuts och ger släta ytor som är färdiga för spackling och målning. De monteras och kompletteras sedan med armering och installationer innan pågjutning för bjälklag görs.

 

Används ofta tillsammans med skalvägg, vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda egenskaper som en platsgjuten stomme. Vi tillverkar både förspända och slakarmerade plattbärlag.

 

För att få ner egenvikten på bjälklaget kan plattbärlaget förses med sparkroppar i cellplast. 

 

Tjocklek

75 mm (beroende på exponeringsklass).

 

Betongkvalitet

C40/50 (anpassat efter respektive objekts unika förutsättningar).

 

Vikt

Ca 170 kg/m²

 

MONTAGE

Innan plattbärlaget levereras till byggarbetsplatsen skall understöttning i form av bockryggar och stämp vara monterat. Läs broschyren "Våra tips om säkerhetsstämpning".

 

Obs! Vid lyft av platta som är längre än 6 meter eller tyngre än 1,6 ton måste ett speciellt lyfttillbehör användas. Detta tillhandahålls av Thomas Betong.

 

LINPLACERING OCH TILLBEHÖR

I de förspända plattbärlagen finns spännlinor med Ø 12,9 mm.

 

I de fall det kommer tillbehör i vägen för en spännlina, och linan inte kan flyttas till annat fast läge, måste tillbehöret flyttas så linan går fri.

 

För att behålla elementets rakhet så kan det ibland förekomma att det vid leveransen sitter kvar en lina i t.ex. en håltagning, denna kapas då bort av köparen efter montage.

 

 

BALKPLATTOR

Thomas Betongs förspända plattbärlag kan med fördel användas som ersättning för den traditionella hattbalken (typ SWT, Delta m m). Fördelar finns bl.a. i brandskydd samt att en leverantör ansvarar för dimensionering både av balk och bjälklag.

 

Plattbärlaget fungerar som balkbotten och i de fall balken går under bjälklaget formas sidorna på plats.

 

 

SPARKROPPAR I CELLPLAST

För att få ner egenvikten på bjälklaget kan man förse plattbärlaget med sparkroppar i cellplast. Dessa täcker då motsvarande ca 50 % av bjälklagsytan. 

 

När man använder plattbärlag med sparkroppar ersätts det traditionella skarvnätet, i elementskarvarna i påg jutningen, med ett nät som täcker hela bjälklagsytan.