Ring oss: 0104 50 50 00

Betongpumpning – genomtänkt och säker

Betongpumpning. Vi har lösningen för ditt projekt! På Thomas Betong har vi levererat betongpumptjänster i flera decennier.
Vi har en betongpumpkompetens i kombination med produktkännedom gällande vilken betong konsistens som fungerar bäst med vilken betongpump. Tillsammans utreder vi alla möjligheter för att hjälpa dig och ditt företag, speciellt när jobben innefattar långa slang- eller rördragningar, eller andra typer av specialgjutningar. Vi följer Allmänna bestämmelser för betongpumpning PV14.

Vi genomför tester innan framtagning av nya betongprodukter för att säkerställa pumpbarheten!

Thomas Betong pumpbil

 

 • Vi hjälper gärna till med betongpumprådgivning i tidigt skede.
 • Vi kommer gärna ut till din byggarbetsplats och hjälper till! 
 • Är du intresserad av att veta mer om våra betongpumpningstjänster, eller vill du få rådgivning kring vilken betongpump som passar just ditt projekt? Vill du boka en betongpump? Kontakta närmaste fabrik. Kontakta oss  

Pumprådgivning, analys och erfarenhet

 • Analys innan beställning – direkt på din byggarbetsplats går vi igenom hinder i luften, uppställningsyta, räckvidd, markförhållanden. Tillsammans diskuterar vi hur arbetet kan utföras (t.ex vilken metod, eller vilken storlek på betongpump, pumpkapacitet, om slang eller rördragning behövs etc).
 • Med vår gedigna erfarenhet av många olika pumpprojekt kan vi hjälpa till att lösa alla typer av specialprojekt tillsammans mer er, för att få den mest effektiva, säkra och kostnadseffektiva lösningen. 

Inför gjutning med betongpump på er arbetsplats behöver följande säkerställas:

 • Framkörningsväg - Att vägens bärighet på in/utfartsleder håller för tunga fordon enligt ”Teknisk data på våra pumpar” – eller ansöka om dispens.
 • Stabilitet - Att rätt marktryck finns, som tål ett tryck från betongpumpens stödben enligt ”Teknisk data på våra pumpar”.
 • Uppställning - Att rätt uppställningsyta finns enligt ”Tekniskdata på våra pumpar”, samt att både betongpumpen och roterbilen får plats inom avgränsad arbetsplats – eller om TA-plan måste tas fram.
 • Kraftledningar - Att eventuella elsäkerhetsrisker undanröjs eller åtgärdas – så som jordning nära kraftledning, rätt avstånd.
 • Riskområde vid igångkörning - Att ingen eller inget kan skadas inom 2* ändslangens längd vid pumpning.
 • Avstånd från slänt – Att betongpumpens stödben står mer än 2 meter från en slänt.
 • Tömningsplats – Att förbereda en plats för restbetong (det är olagligt att köra med betong i mastpumparna).
 • Se CHECKLISTA 1 - Beställning av betongpump.
 • Mer info finns i dokumenten, Säkerhetsåtgärder och Säker Betongpumpning.

Vår pumppersonal

 • Alla våra Pumpförare har gått erforderlig utbildning för att köra pump.
 • Vi följer Branschföreningen Svensk Betongs riktlinjer kring Säker Betongpumpning och sköter inte utläggning med gjutslangen.
 • Vi ser våra Pumpförare som en del i ert arbetslag, och ser fram emot ett bra samarbete.

Våra betongpumpar
Betong kan pumpas över 100 meter vertikalt och 200-300 meter horisontellt.
Vi disponerar olika typer av betongpumpar: citypump, rotorpump, hallpump och mastpumpar med mastlängd från 18 till 56 meter. Klicka här för att hitta närmaste betongpump.

Utrustning till betongpump

Extra utrustning

 • Rör och slangar i olika dimensioner
 • Stavvibratorutrustning

Övrig utrusning:

 • Betongfördelarvagn med upp till 14 meters räckvidd
 • Utrustning för undervattensgjutning

Stationära betongpumpar

 • Kapacitet: 8-120 m³/h
 • Drivkälla: El eller Diesel

Klicka här för ännu mer specifik information