Ring oss: 0104 50 50 00

Teknisk rådgivning

Genom en öppen dialog med våra kunder i projektets tidiga skede kan vi bistå med information för att utforma projekten på ett effektivt sätt samt ta fram rätt produkter med korrekt konsistensklass som möter kundens och projektets behov. Vi erbjuder support med hållfasthetsprognoser och prognoser för värmeutveckling samt CO2-avtryck. Vi dimensionerar betongstommen.

 

Vi hjälper våra kunder att välja rätt produkt, som uppfyller alla relevanta krav och förväntningar. Tillsammans diskuterar vi förutsättningarna för kundens projekt och analyserar dokument, föreskrifter och ritningar. Vi erbjuder prognoser och beräkningar för att säkerställa att valet av betongprodukt blir rätt. Till exempel:

 

Välja rätt produkt

Vi kan hjälpa dig med hållfasthetsprognoser för våra produkter i kalla väderförhållanden. Vi kan ge dig råd om olika produkter och andra metoder för kalla väderförhållanden för att säkerställa att du uppnår dina tidsmål för borttagning av formarna.

 

Vi tar fram prognoser för värmeutveckling och temperaturdifferenser i grova konstruktioner, och på så sätt ge våra kunder råd om produktval och åtgärder för att minimera risken för sprickbildning.

 

Vi kan även hjälpa dig med beräkningar av ditt projekts koldioxidutsläpp utifrån den valda produkten.

 

Thomas Academy

Vi erbjuder kurser som är anpassade efter kundens önskemål eller projektbehov kring allt som rör byggande med fabriksbetong och prefabricerade produkter.

 

Projektutveckling

Vi erbjuder stöd i de tidiga faserna av designprocessen.

 

Projektering

Vi dimensionerar betongstommen med plattbärlag, skalväggar och balkonger och tar fram armerings- och montageritningar till entreprenören.

 

Vi har även många års samlad erfarenhet av att erbjuda stomme med montage. Där arbetar vi med att ta fram tillverkningsritningar för produktion och montering av massiva bjälklag, massivväggar, sandwichväggar, halvsandwich yttervägg samt balkonger