Ring oss: 0104 50 50 00

Klimatförbättrade balkonger och loftgångar – nivå 2

Balkong Thomagrön är prefabricerade balkonger och loftgångar med betydligt ljusare ytor och med lägre CO2-avtryck. Produkten ingår i Thomas Miljöstomme. Överytan rollas för att få rätt ytfinish och har ett fall mot framkant. 

 

Viktiga fördelar:
  Färdiga att monteras, vilket sparar tid på byggarbetsplatsen.
  Ljusa och fina ytor.
  20 procent lägre CO2-avtryck (nivå 2 enligt Svensk Betongs vägledning).

 


 

PRODUKTBESKRIVNING

Längd och bredd anpassas efter projektets krankapacitet. För att spara vikt finns det även möjlighet att gjuta in sparkroppar.

 

Våra balkongplattor och loftgångar gjuts med kanterna och undersidan mot en slät yta medan översidan rollas.

 

Balkonger tillverkas med hålkäl, droppnäsa, betongklackar och intermittent isolering mot bjälklag alternativt med infästning typ Egcobox, Halfen Hit eller liknande för att minska risken för köldbryggor.

 

Du vet väl om att den här produkten går att få med NOxOFF och på sätt bidra till en renare luft? NOxOFF är en  lösning som innehåller ämnet titandioxid (TiO2). När titandioxiden reagerar med solens UV-strålar sker en reaktion som kallas fotokatalys. I denna reaktion omvandlas NOx till nitrat (salter), vatten och koldioxid, som sedan sköljs bort med regnet. Klicka här för att läsa mer om NOxOFF.

 

Tjocklek

160 mm – 250 mm (anpassat efter respektive objekts unika förutsättningar).

 

Betongkvalitet

C32/40 med luftporbildare – C40/50 med luftporbildare (anpassat efter respektive objekts unika förutsättningar).

 

Nivå enligt Svensk Betongs vägledning

Nivå 2 (20 procent lägre klimatavtryck)

 

 

MONTAGE

Balkongerna ska läggas upp på avvägda bockryggar. Samtliga ingjutna lyft i balkongen ska användas vid montage.

 

Vi erbjuder stommontage. Det innebär ett färdigt koncept där vi tar ansvar för allt från tillverkningsritningar till produktion och montering av stomelementen. Det gör vi med kunnig personal som är vana vid att montera våra prefabricerade betongelement. Här kan du läsa mer om vår tjänst Montage av stomme.

 

ARMERING

Skarvarmering behövs som komplement innan gjutning ihop med bjälklag på plats. Denna armering brukar ofta specificeras på bjälklagsarmeringen.

 

TILLBEHÖR

Balkongerna kan levereras med ingjutningsgods typ räckesfästen, hylsa för skyddssele och erforderliga lyft. Täckning med fiberduk som extra skydd under byggtiden finns också som tillbehör.