Ring oss: 0104 50 50 00

THOMAS PREFAB® LÖSNINGAR

Thomas Betong startade sin Prefab-verksamhet 1990. Idag producerar vi plattbärlag, skalväggar, balkonger och bullerskydd i tre fabriker; i Lane-Ryr utanför Uddevalla och två i Heby, norr om Stockholm. För att möta behovet av prefabricerade skalväggar invigde Thomas Betong 2017 sin andra fabrik i Heby. Vi har också en armeringsfabrik i Lane-Ryr som förser prefabverksamheten med armering. Från 2021 äger vi även Sollebrunns Betongelement, som tillverkar helprefabricerade prefablösningar.

 

 Thomas Miljöstomme® – 30 % lägre CO2-avtryck

Sedan 2016 erbjuder Thomas Betong sina kunder ett unikt system, Thomas Miljöstomme®, för stommar med 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell betongstomme. Systemet baseras på prefabricerade betongelement i kombination med klimatförbättrad fabriksbetong.

 

Thomas Miljöstomme 

 

 Skalvägg – prefabricerad platsgjutning

Skalvägg är en utmärkt kombination av prefabricerat och platsgjutet byggsystem som både tids- och kostnadseffektivt.

 

Skalväggen tillverkas av två skivor som är färdigarmerade och med ingjutningsgods. De bägge betongskivorna binds ihop med ingjutna armeringsstegar. Skalväggarna tillverkas i industrimiljö i våra fabriker i Heby och väggsidorna är tillverkade i stålram vilket ger en hög precision och släta ytor som är färdiga för spackling och målning.

 

När väggen monterats på plats så kan gjutningen färdigställas.  Skalvägg används ofta tillsammans med plattbärlag vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda egenskaper som en platsgjuten stomme.

 

Skalväggen levereras till byggarbetsplatsen och lyfts på plats med kran.

 

Skalväggar 

 

 Plattbärlag – förkortar byggtiden

Plattbärlag är en betongskiva som har en ingjuten underkantsarmering och används som bjälklag till de flesta typer av byggprojekt. Det är ett effektivt system för att förkorta byggtiden. Plattbärlagen formgjuts och ger släta ytor som är färdiga för spackling och målning. De monteras och kompletteras sedan med armering och installationer innan pågjutning för bjälklag görs.

 

De används ofta tillsammans med skalvägg vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda egenskaper som en platsgjuten stomme. Vi tillverkar både förspända och slakarmerade plattbärlag.

 

Plattbärlagen levereras till byggarbetsplatsen och lyfts på plats med kran. 

 

Förspända plattbärlag 

Slakarmerade plattbärlag 

Thomaplatta - plattbärlag med återvunnen ballast för bättre miljöprofil 

 

 Balkong

Vi konstruerar, tillverkar och levererar färdiga balkonger med önskad infästningslösning efter kundens önskemål.

 

Balkong 

Thomabalkong Grön 

  

  Helhetslösning för monolitisk betongstomme

Vi erbjuder ett koncept till marknaden som ger stora fördelar för dig som kund. Från tidig involvering i projekteringsfasen till det att stommen är klar på plats följer vår kompetens med. Vi projekterar och optimerar konstruktioner samt garanterar resurser för att säkerställa er stomme med rätt kvalitet i rätt tid. Givetvis också till en tidigt framtagen kalkylerad kostnad. Vi sörjer även för tidig involvering av kompetent utförande personal som skapar förutsättningar för ett ekonomiskt, helgjutet, alternativ till stomme och grundläggning.

 

Helhetslösning för monolitisk betongstomme (PDF)