Ring oss: 0104 50 50 00

PREFABRICERADE BETONGELEMENT

Vi på Thomas Betong startade vår Prefab-verksamhet 1990. Idag är vi en helhetsleverantör av prefabricerade betongelement. Hos oss hittar du allt från plattbärlag, skalväggar, balkonger och bullerskydd till massiva bjälklag, hel- och halvsandwichväggar samt sockelelement, pelare, balkar och trappor. Merparten av lösningarna är även klimatförbättrade i nivå 2 till 4, enligt Svensk Betongs vägledning.

 

Våra fabriker finns i Lane-Ryr utanför Uddevalla, Heby norr om Stockholm samt Sollebrunn ett par mil från Göteborg. Vi har även en armeringsfabrik i Lane-Ryr, som förser prefabverksamheten med armering.

 

 På Thomas Betong har vi även lång erfarenhet av att erbjuda våra kunder stomme med montage. Det innebär att du får ett färdigt koncept där vi ansvarar för tillverkningsritningar, produktion och montering av till exempel massiva bjälklagmassivväggarsandwichväggar och ytterväggar.

 


 Skalvägg

Skalvägg är en utmärkt kombination av prefabricerat och platsgjutet byggsystem som är både tids- och kostnadseffektivt. Används ofta tillsammans med plattbärlag, vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda egenskaper som en platsgjuten stomme.

 

Skalväggen tillverkas av två färdigarmerade skivor med ingjutningsgods. Dessa binds ihop med ingjutna armeringsstegar. Väggsidorna är tillverkade i stålram för hög precision och släta ytor som är färdiga för spackling och målning. När väggen monterats på plats kan gjutningen färdigställas. 

 

Skalväggen levereras till byggarbetsplatsen och lyfts på plats med kran.

 

Skalvägg Thomagrön – skalvägg med lägre klimatpåverkan 

Skalvägg 


  Plattbärlag

Plattbärlag är en betongskiva som har en ingjuten underkantsarmering och används som bjälklag till de flesta typer av byggprojekt. Det är ett effektivt system för att förkorta byggtiden. Plattbärlagen formgjuts och ger släta ytor som är färdiga för spackling och målning. De monteras och kompletteras sedan med armering och installationer innan pågjutning för bjälklag görs.

 

Används ofta tillsammans med skalvägg, vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda egenskaper som en platsgjuten stomme. Vi tillverkar både förspända och slakarmerade plattbärlag.

 

Plattbärlag Thomagrön – plattbärlag med lägre klimatpåverkan 

Förspända plattbärlag 

Slakarmerade plattbärlag 


  Bjälklag

Med förspända eller slakarmerade massiva bjälklag kan projektet monteras på ett snabbt sätt. Bjälklagen har även en snabbare uttorkning än platsgjutna alternativ. Med våra massiva bjälklag uppnås en god ljudklass, vilket säkerställer ljudkraven vid till exempel bostadsproduktion. 

 

Våra massiva förspända bjälklag rekommenderas vid större spännvidder. Bjälklagen kan kompletteras med el, avlopp och ventilationsinstallationer.

 

Massiva bjälklag 


  Sandwichvägg

Sandwichväggen används som yttervägg och består av tre skikt: en bärande innerdel av betong, isolering samt en yttre del av betong.

 

Sandwichväggen kan levereras med olika typer av fasader. Strukturen kan vara borstad, skurad eller ströpplad. Kan också levereras med en fasad av tegel, som monteras direkt i fabrik. Gjuts med höjder och längder anpassade efter projekt och krankapacitet.

 

Väggarna står emot ljud och brand och bidrar tack vare värmetrögheten till ett jämnare inomhusklimat.

 

Sandwichvägg 


  Halvsandwich yttervägg

En halvsandwich yttervägg består av en inre betongskiva samt en utvändig isolering. Isoleringslagret kan bestå av olika typer av isolering. Väggen fungerar med olika typer av fasadmaterial som till exempel skivmaterial, puts eller tegel.

 

Väggen anpassas till projektet avseende längder, höjder och vikter.

 

Halvsandwich Thomagrön – halvsandwichvägg med lägre klimatpåverkan 

Halvsandwich yttervägg 


  Massivvägg

Våra massivväggar är helgjutna väggelement som består av homogen betong. Kan användas både som innervägg och yttervägg och passar till alla typer av projekt. Massivväggen fungerar utmärkt som innervägg mellan lägenheter, då de har mycket goda brand- och ljudegenskaper.

 

Massivvägg Thomagrön – massivvägg med lägre klimatpåverkan 

Massivvägg 


  Balkong och loftgång

Vi konstruerar, tillverkar och levererar färdiga balkonger och loftgångar med önskad infästningslösning efter kundens önskemål. För ett lägre klimatavtryck väljs med fördel Balkong Thomagrön.

 

Balkong Thomagrön – balkonger med lägre klimatpåverkan 

Balkong 


  Pelare och balk

Vi tillverkar pelare och balkar i varierande längder och former. Dessa dimensioneras specifikt för varje projekt, där hänsyn tas till såväl belastningar som byggnadens utformning.

 

Pelare och balk 


  Trappa

Våra raka halv- och helkroppstrappor används såväl inomhus som utomhus och tillverkas i gråbetong. Beklädnad av trappan sker med fördel på byggarbetsplatsen.

 

Trappa 


  Sockelelement 

Våra sockelelement är enkla att montera och utgör ett effektivt påkörningsskydd för fasaden. Används med fördel som fasadsockel på bostadshus eller industrisockel. Socklarna går att få i ett flertal olika utförande. Ytskikten kan anpassas efter kundens önskemål. 

 

Sockelelement Thomagrön – sockelelement med lägre klimatpåverkan 


  Thomas Miljöstomme® – med lägre CO2-avtryck

Sedan 2016 erbjuder vi våra kunder ett unikt system: Thomas Miljöstomme®, för stommar med lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell betongstomme. Systemet baseras på prefabricerade betongelement i kombination med klimatförbättrad fabriksbetong.

 

Thomas Miljöstomme 


    Helhetslösning för monolitisk betongstomme

Vi erbjuder ett koncept till marknaden som ger stora fördelar för dig som kund. Från tidig involvering i projekteringsfasen till det att stommen är klar på plats följer vår kompetens med. Vi projekterar och optimerar konstruktioner samt garanterar resurser för att säkerställa er stomme med rätt kvalitet i rätt tid. Givetvis också till en tidigt framtagen kalkylerad kostnad. Vi sörjer även för tidig involvering av kompetent utförande personal som skapar förutsättningar för ett ekonomiskt, helgjutet, alternativ till stomme och grundläggning.

 

Helhetslösning för monolitisk betongstomme (PDF)