PREFABRICERADE LÖSNINGAR

Thomas Betong startade sin Prefab-verksamhet 1990. Idag producerar vi plattbärlag, skalväggar och balkonger i tre fabriker; i Lane-ryr utanför Göteborg och två i Heby, norr om Stockholm. För att möta behovet av prefabricerade skalväggar invigde Thomas Betong 2017 sin andra fabrik i Heby. 

Läs mer om våra produkter

Sedan 2016 erbjuder Thomas Betong sina kunder ett unikt system, Thomas Miljöstomme®, för stommar med 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell betongstomme. Systemet baseras på prefabricerade betongelement i kombination med klimatanpassad fabriksbetong.

Läs mer om Thomas Miljöstomme