Ring oss: 0104 50 50 00

Halvsandwich yttervägg

Våra halvsandwichväggar används som ytterväggar och anpassas efter typen av projekt. Är en utmärkt lösning för den som önskar en energieffektiv yttervägg.

 

Viktiga fördelar:
  Värmetrög och energieffektiv yttervägg.
  Olika typer av isolering kan väljas för att få en tunnare fasadtjocklek.
  Fungerar med olika typer av fasadmaterial som till exempel puts och tegel.

 


 

PRODUKTBESKRIVNING

En halvsandwich yttervägg består av en inre betongskiva på normalt 150 mm samt en utvändig isolering. Isoleringslagret kan bestå av olika typer av isolering typ EPS, Kooltherm eller stenullsisolering. Väggen fungerar med olika typer av fasadmaterial som till exempel puts skivmaterial eller tegel.

 

Vid putsade fasader kompletteras cellplastisolering på arbetsplatsen med en stenulls putsbärarskiva. Väggen anpassas till projektet avseende längder, höjder och vikter.

 

Tjocklek

Normalt 150 mm betong + 140 mm – 200 mm isolering.

 

Betongkvalitet

C30/37 – C40/50 (anpassat efter respektive projekts unika förutsättningar)

 

Väggvikt

380 kg/m²

 

 

MONTAGE

Innan leveransen av väggar till byggarbetsplatsen skall underlaget vara uppbyggt och avvägt med pallningsbrickor. En sträng av fullgod bruksfog läggs ut där väggen skall placeras. I elementen sitter två eller fler ingjutna hylsor för väggstag. 

 

IGJUTNING

Efter montage skall dubbursparingar och eventuella fogar gjutas i. Väggstag monteras bort först när bjälklaget ovanför väggen är gjutet och har uppnått avformningshållfasthet.

 


TILLBEHÖR

Halvsanwichväggen kan med fördel kompletteras med ingjutningsgods för el-, rör- och ventilationsinstallationer.