Ring oss: 0104 50 50 00

GÖR ETT HÅLLBART BETONGVAL FÖR MILJÖNS SKULL!

Ta två enkla steg och se hur mycket
CO2-avtrycket kan minskas
om du väljer våra gröna produkter.

  1. Välj konstruktionstyp

  2. Välj konstruktion

40%
CO2
besparing

Thomas Bjälklag LC ger CO2 besparing
ton*

Det motsvarar mil bilkörning.

*Betongens ekvivalenta CO2 belastning


Standardbetong
ton CO2
Thomas Miljöstomme®
ton CO2

GÖR ETT HÅLLBART BETONGVAL FÖR MILJÖNS SKULL!

Ta två enkla steg och se hur mycket
CO2-avtrycket kan minskas
om du väljer våra gröna produkter.

  1. Välj konstruktionstyp

  2. Välj konstruktion

40%
CO2
besparing

MILJÖ-LC ger CO2 besparing på ton*

Det motsvarar mil bilkörning.

*Betongens ekvivalenta CO2 belastning


Standardbetong
ton CO2
Thomas Miljöstomme®
ton CO2

Ladda ner vår CO2-kalkylator till din smartphone:

Den beräkningarna bygger på ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804. Fotavtrycket är uttryckt som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) exklusive transportutsläppen från fabriken till byggplatsen.