Ring oss: 0104 50 50 00

Slakarmerade plattbärlag

PRODUKTBESKRIVNING

Slakarmerade plattbärlag gjuts med standardbredden 2,4 m och innehåller den huvudsakliga fältarmeringen.

Tjocklek:45 mm (varieras med hänsyn till exponeringsklass mm).

Vikt: ca 120 kg/m²

Betongkvalité: C30/37 – C40/50 (anpassat efter respektive objekts unika förutsättningar).

Standardstegen i plattbärlaget anpassas i höjd så att armeringen i pågjutningen kan läggas med stegen som montagestöd.

Undersidan är slät och färdig för spackling och målning.

 

PELARDÄCK

Thomas Betongs slakarmerade plattbärlag kan med fördel användas i pelardäckskonstruktioner samt konstruktioner som är tre- och fyrsidigt upplagda. I många fall kan underliggande stålbalkar ersättas med en i pågjutningen armerad betongbalk.

 

RITNINGAR

Vi tar fram numrerade montageplaner och ritning som visar understöttning, som krävs i montage- och pågjutningsskedet, där vi visar placeringen av bockryggar samt snitt och upplagsdetaljer.

I de fall vi dimensionerar armering i plattbärlagen och i pågjutning så tar vi fram erforderligt underlag för detta.


TILLBEHÖR

Plattbärlag kan med fördel kompletteras med ingjutningsgods för el-, rör-, och ventilationsinstallationer mm. All beredning sker i AutoCad, på respektive konsults, till oss, översända ritningsfil, vilket garanterar att ingjutningsgods hamnar enligt ursprungsritningar.