Ring oss: 0104 50 50 00

Slakarmerade plattbärlag

Plattbärlag är en betongskiva med ingjuten underkantsarmering och standardbredd 2,4 m. Används som bjälklag till de flesta typer av byggprojekt och är ett effektivt system som förkortar byggtiden. 

 

Viktiga fördelar:
  Effektivt system och snabbt montage.
  Används med fördel i pelardäckskonstruktioner.
  Undersidan är färdig för spackling och målning.

 


 

PRODUKTBESKRIVNING

Plattbärlag är en betongskiva som har en ingjuten underkantsarmering. Används som bjälklag till de flesta typer av byggprojekt och är ett effektivt system för att förkorta byggtiden. Plattbärlagen formgjuts och ger släta ytor som är färdiga för spackling och målning. De monteras och kompletteras sedan med armering och installationer innan pågjutning för bjälklag görs. Används ofta tillsammans med skalvägg, vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda egenskaper som en platsgjuten stomme. 

 

Slakarmerade plattbärlag gjuts med standardbredden 2,4 m och innehåller den huvudsakliga fältarmeringen.

 

Standardstegen i plattbärlaget anpassas i höjd så att armeringen i pågjutningen kan läggas med stegen som montagestöd.

 

Undersidan är slät och färdig för spackling och målning.

 

Tjocklek

50 mm (beroende på exponeringsklass).

 

Betongkvalitet

C35/45 – C45/55 (anpassat efter respektive projekt).

 

Vikt

Ca 120 kg/m²

 

 

MONTAGE

Innan plattbärlaget levereras till byggarbetsplatsen skall understöttning i form av bockryggar och stämp vara monterat. Läs broschyren "Våra tips om säkerhetsstämpning".

 

Obs! Vid lyft av platta som är längre än 6 meter eller tyngre än 1,6 ton måste ett speciellt lyfttillbehör användas. Detta tillhandahålls av Thomas Betong.

 

PELARDÄCK

Thomas Betongs slakarmerade plattbärlag kan med fördel användas i pelardäckskonstruktioner samt konstruktioner som är tre- och fyrsidigt upplagda. I många fall kan underliggande stålbalkar ersättas med en i pågjutningen armerad betongbalk.

 

 

RITNINGAR

Vi tar fram numrerade montageplaner och ritning som visar understöttning, som krävs i montage- och pågjutningsskedet, där vi visar placeringen av bockryggar samt snitt och upplagsdetaljer.

I de fall vi dimensionerar armering i plattbärlagen och i pågjutning så tar vi fram erforderligt underlag för detta.

 

 

TILLBEHÖR

Kan kompletteras med el, avlopp och ventilationsinstallationer.

 

All beredning sker i AutoCad, på respektive konsults, till oss, översända ritningsfil, vilket garanterar att ingjutningsgods hamnar enligt ursprungsritningar.