Ring oss: 0104 50 50 00

Skalvägg Thomagrön – klimatförbättrad skalvägg nivå 4

Våra klimatförbättrade skalväggar kombinerar alla de fördelar som finns med prefabricerade och platsgjutna byggsystem: du sparar tid, kostnader och får dessutom en lägre klimatpåverkan. Skalvägg används ofta tillsammans med plattbärlag, vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får då samma goda egenskaper som en platsgjuten stomme. Skalväggen utnyttjar både den platsgjutna väggens fördelar vad avser kraftöverföring mellan stomdelar samt den prefabricerade väggens rationalitet och fina yta. 

 

Viktiga fördelar:
  Tids- och kostnadseffektivt byggsystem.
  Ytorna är färdiga för spackling och målning.
  40 procent lägre CO2-avtryck (nivå 3 enligt Svensk Betongs vägledning).

 


 

PRODUKTBESKRIVNING 

Skalväggen tillverkas av två färdigarmerade skivor med ingjutningsgods. Dessa binds ihop med ingjutna armeringsstegar. Standardtjockleken på respektive skiva är 50 mm men varieras med hänsyn till exponeringsklass. I varje väggskiva gjuts det in standardnät om inte annat anges på konstruktionsritningar. Väggsidorna är tillverkade i stålram för hög precision och släta ytor som är färdiga för spackling och målning. När väggen monterats på plats kan gjutningen färdigställas. 

 

Skalväggen levereras till byggarbetsplatsen och lyfts på plats med kran.

 

Skalväggen gjuts med höjder och längder anpassade efter projektet samt krankapacitet. Ytorna är färdiga för spackling och målning.

 

Tjocklek

180 – 300 mm

 

Betongkvalitet

C30/37

 

Väggvikt

ca 270 kg/m²

 

Nivå enligt Svensk Betongs vägledning

Nivå 4 (minst 40 procent lägre klimatpåverkan)

 

MONTAGE

Innan leveransen av väggar till byggarbetsplatsen så skall underlaget vara uppbyggt och avvägt med 15–20 mm pallningsbrickor samt ev. en sträng med jordfuktig betong. I elementen sitter 2 st ingjutna hylsor/element för väggstag.

 

 

ARMERING

Eventuell extraarmering vägg redovisas av huvudkonstruktör alternativt väggkonstruktör. Förankringsarmering i form av nät i vertikalskarv och bjälklag ska alltid utföras.

 

 

IGJUTNING

För att erhålla god vidhäftning till elementet skall mellanrummet befrias från allt löst material samt vattnas, om det råder varm och torr väderlek. Elementfogar skall spacklas och undersidan tätas innan gjutning.

 


TILLBEHÖR

Skalväggen kan med fördel kompletteras med ingjutningsgods för el-, rör- och ventilationsinstallationer.

 

All beredning sker i AutoCad på respektive konsults, till oss, översända ritningsfil, vilket garanterar att ingjutningsgodset hamnar enligt ritningsunderlag.