Ring oss: 0104 50 50 00

Klimatförbättrad betong
– Gröna varumärkesprodukter

Vi har utvecklat ett flertal unika gröna produkter som kombinerar speciella egenskaper och funktioner med klimatförbättrad betong och som du enkelt kan beställa till dina projekt. Dessa produkter har tagits fram efter omfattande forskning och utveckling, med utgångspunkt i våra kunders behov. Varje enskild produkt har ett specifikt produktnamn.

 

FABRIKSBETONG:

Thomagrön®/Thomagrön® Plus 

  • klimatförbättrad betong med upp till 50 % reducerat CO2-avtryck

 

Thomagolv 4v Grön  

  • revolutionerande golvkoncept som tillsammans med Modul'Up löslagd matta från Forbo kortar ledtiderna med 6 månader. Dessutom med 60 % reducerat CO2-avtryck.

 

Thomagarage Grön 

  • specialbetong med hög kloridtäthet och reducerat CO2-avtryck

 

Thomatork Grön  

  • torkbetong för snabb och pålitlig uttorkningstid med minskad miljöbelastning

 

ThomaSKB Grön 

  • självkompakterande betong med minskad miljöbelastning

 

Thomafrys Grön  

  • anläggningsprodukter som motstår upprepad frysning och tining i en mycket aggressiv miljö med klorider utan att brytas ner av frost

 

 

PREFABRICERAD BETONG:

 

Thomas Miljöstomme® 

  • ett unikt byggsystem för platsgjutna stommar med 30% lägre CO₂-avtryck med flera egenutvecklade, innovativa produkter och lösningar.

 

Thomabalkong Grön 

  • en prefabricerad balkong med ljusare ytor och förbättrad miljöprofil

 

Thomaplatta Grön 

  • ett prefabricerat plattbärlag med förbättrad miljöprofil