Ring oss: 0104 50 50 00

Thomas Betongs historik

Det svenska familjeföretaget grundades av Martin Thomas under namnet AB Färdig Betong, och den första fabriken öppnades i Karlstad, 1955.

 

Martin Thomas Thomas Betong forsta fabrik i Karlstad 1955 Blandare60al

 

Bara två år därefter (1957) satte Martin upp huvudkontoret i Göteborg där det finns än idag. Hans mål var att komma närmare centrum för den stora byggmarknaden som utvecklades där. I början på 1960 talet befann sig företaget i en expansiv fas. Fram tills dess hade tillväxten skett organiskt genom nyinvesteringar i fabriker och anläggningar.

 

Från 1962 började man även köpa upp hela betongföretag och skapade därigenom en snabb geografisk spridning. I slutet på år 1990 investerades det i en fabrik för tillverkning av prefab i Lane-Ryr, och i mars 1999 en andra prefab fabrik i Heby.

 

Idag har vi i Sverige totalt 38 fabriker för fabriksbetong och 3 för prefabricerad betong.

  • Vi började sprida verksamheten ut i Europa år 1965 då vi etablerade verksamhet i Tyskland där vi idag har 26 fabriker. 
  • År 1985 etablerade vi oss i USA. Där har vi idag totalt 76 fabriker, efter senaste uppköpet av Coastal Concrete (2015) som gav ytterligare 10 fabriker. Verksamheten finns utspridd över North- och South Carolina samt Georgia. 
  • År 1997 etablerade vi oss i Polen där vi idag har 20 fabriker.

Det började med en fabrik i Karlstad, till idag totalt 160 betongfabriker 3 Prefab fabriker internationellt inom hela gruppen.

Skälet till företagets framgång sammanfattade Martin själv med följande ord:  
"Nummer ett är väl att vi kom in på marknaden i rätt tid. Vi kom in när det visade sig att den här idén att satsa på fabrikstillverkad betong var riktig och möjlig. Genom att vi var tidigt ute kunde vi snabbt skapa bredd på och därmed styrka i verksamheten. Därtill kommer att jag har lyckats få goda medarbetare, som har varit stimulerande att arbeta med. Det har gjort att intresset för den affärsmässiga utvecklingen varit stor och levande."

Martin Thomas var med och grundade Svenska Fabriksbetongföreningen och var styrelseordförande 1975-1987. År 1967 var han även aktiv i bildandet av den europeiska fabriksbetongorganisationen European Ready Mixed Concrete Organisation (ERMCO) och under ett tiotal år dess vice ordförande.

Jan Thomas, son till Martin Thomas, började på företaget år 1982 och var Koncernchef från 1987 till 2012 då han gick i pension. Han efterträddes av den nuvarande VD:n och Koncernchefen, Hans Karlander.

Den 16 mars 2015 bytte AB Färdig Betong namn till Thomas Betong AB i samband med ett arbete som pågick genom hela koncernen för att skapa ett gemensamt varumärke: Thomas.

April 2016 - Sju nya fabriker köps av Betongindustri, tre i Väst och fyra i Sörmland. Samtidigt säljs fem fabriker i Syd till Betongindustri.

Företaget ingår i svenska Thomas Concrete Group AB som fortfarande ägs av familjen Thomas.