Ring oss: 0104 50 50 00

Visselblåsarfunktion

 

Om du upptäcker att en Thomas anställd, leverantör till Thomas Concrete Group eller någon annan som företräder Thomas Concrete Group bryter mot nationell lagstiftning, EU-rätt eller denna uppförandekod ber vi dig att skicka en rapport i Thomas Concrete Groups eller Thomas Betongs visselblåsarkanal.

 

Vi använder oss av Whistlelink, vilket är en tredjepartslösning som möjliggör anonym rapportering. Visselblåsaren kan välja att lämna sina personuppgifter, men behöver inte göra så för att rapportera.

 

Den som rapporterar om ett missförhållande eller överträdelse får inte utsättas för repressalier i form av bestraffning, hämndaktion eller reprimander.

 

Hantering av rapporter
Via vår tredjepartslösning Whistlelink kan visselblåsare rapportera helt anonymt. Om du vill kan du lämna dina personuppgifter, och vara säker på att ärendet ändå hanteras konfidentiellt. Du kan även välja att rapportera via telefon, boka in ett personligt möte eller skicka ett brev.

 

Rapporter som inkommer kommer att bekräftas inom 7 dagar. HR-chef och HR-partner är mottagare av samtliga rapporter. I första hand är det även dem som kommer att utreda och hantera inkomna rapporter. Vid behov kan andra personer/team att involveras för att utreda frågan, men om du delat din identitet så får dessa inte reda på den. Återkoppling på hur ärendet kommer att åtgärdas, eller om det inte kommer att åtgärdas, lämnas till visselblåsaren inom 3 månader.