Ring oss: 0104 50 50 00

För att du som kund hos oss på Thomas Betong ska hitta rätt betong till ditt projekt har vi samlat viktig information för att hjälpa dig i valet av produkt. Vi på Thomas Betong erbjuder också ett brett utbud av tjänster som komplement till våra produkter. Våra erfarna tekniker hjälper dig till rätt lösning, oavsett hur komplext ditt projekt är. För att få bästa förutsättningar, tänk på att kontakta oss i ett tidigt skede av planeringen, se våra tjänster här.

 

 

Tänk också på att det i många fall krävs betongpumpning vid leveransen. För mer information om pumpning klicka här.

  

 När du beställer betong

Ofta finns det en konstruktionsritning eller annan kravspecifikation som underlag när du ska beställa betong. Denna brukar att innehålla: 

 

 • Exponeringsklass (PDF)
  Denna bestäms med utgångspunkt av vad betongen kommer att vara exponerad mot. Det finns ett flertal faktorer som avgör vilken exponeringsklass din betong ska ha. Detta kan t.ex. ha att göra med om gjutningen är inomhus eller utomhus, om den är utsatt för klorider från exempelvis tösalt på vägar eller om betongen kommer att utsättas för frost. 

 • Tryckhållfasthetsklass (PDF)
  Vilket tryck kommer betongen att utsättas för? Är det en väg med tung trafik eller kanske en mindre fabrikslokal där det inte krävs en lika hög tryckhållfasthetsklass? Genom att välja en betong som har en lägre tryckhållfasthetsklass men ändå motsvarar krav går det att minska miljöpåverkan eftersom att mindre cement då krävs.

 • Högsta tillåtna vattencementtal VCTEKV
  VCT står för förhållandet mellan andelen vatten och cement i din betong. VCT styrs bland annat av exponeringsklassen och påverkar flera av betongens egenskaper såsom tryckhållfasthet.

 • Högsta tillåtna kloridhaltsklass
  Vilken är den högsta tillåtna kloridklass (salt) som tillåts i betongen.

 • Konsistensklass (PDF)
  Betongens konsistens påverkar dess egenskaper att arbeta med. Konsistensen väljs med hänsyn till gjutbarhet, armeringstäthet, konstruktionens utformning och vald produktionsmetod.

 • Max stenstorlek (dmax) 
  Vilken som får vara den maximala storleken på stenarna i betongen. Detta påverkar de egenskaper som betongen kommer att ha. En större stenstorlek gör bland annat att det krävs mindre cement för att uppnå samma tryckhållfasthet.

 

 Tiden från fabrik till konstruktionsplats

Betong är en lokal vara. Detta betyder att det finns en begränsning i hur lång tid det får gå mellan att betongen produceras till utläggning.

 

 • Från fabrik till utläggning
  Det bör inte ta mer än 90 min från fabrik till utläggning. Vid längre tid rekommenderas att du beställer retarder.

 

 • Vid användning av retarder
  Om du använder retarder och tiden från blandning i fabrik till utläggning i form beräknas ta längre än 180 minuter rekommenderar vi att minska volymen.

 

 • Thomasnabb och Thomasnabb Plus
  Vid gjutning med Thomasnabb och Thomasnabb Plus samt andra betonger med accelerator bör tiden från blandning på fabrik till utläggning normalt begränsas till 60 minuter.

 

  Välj rätt slangstorlek vid pumpning

Våra standardprodukter är framtagna för att pumpas i 4" slang eller i kort 3" slang. Vid gjutning i smalare slangar behöver du anpassa stenstorlek och beställa betong med reducerad sten. Dessa anpassningar kan leda till sämre arbetbarhet på betongen, ökat pumptryck, ökad risk för separation i slangen samt ökad risk för krympning och sprickor i den färdiga konstruktionen.

 

Se mer information om slangstorlek (PDF)

Vi är specialisterna på betong
Tänk på att vi är specialisterna på betong. Har du några frågor rörande din beställning eller andra tjänster, tveka inte att kontakta oss.