Ring oss: 0104 50 50 00

Pelare och balk

Betongpelare och balkar tillverkas varierande längder och former. De dimensioneras specifikt för varje projekt med hänsyn till såväl belastningar som byggnadens utformning.

 

Viktiga fördelar:
  Kan tillverkas i olika längder och former.
  Skapar möjlighet till större öppna ytor

 


 

PRODUKTBESKRIVNING

Våra pelare och balkar tillverkas i varierande former och längder efter gällande normer och dimensioneras för varje aktuellt projekt med hänsyn till såväl belastningar som byggnadens utformning. 

 

Ytorna levereras färdiga för spackling och målning.

 

Tjocklek
200 mm – 230 mm

Betongkvalitet
C30/37 – C45/55 (anpassat efter respektive projekt)

 

MONTAGE

Ritningsunderlaget i form av till exempel borrplan anpassas för varje projekt och skickas innan leverans.