Ring oss: 0104 50 50 00

Vi stödjer

Thomas Concrete Group har år 2022 valt att stödja World Childhood Foundation i deras arbete för barns rättigheter. Stiftelsen World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia och arbetar för allas rätt till en barndom.


Om World Childhood Foundation
Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. På World Childhood Foundation arbetar vi för att förhindra att barn utsätts för övergrepp eller exploatering. Vi stödjer drygt 100 projekt runt om i världen som arbetar med barn som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn i samhällets vård, gatubarn och familjer i riskzonen. Vårt mål är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom.

www.childhood.se

 

 Childhood företagsvän 2020