Ring oss: 0104 50 50 00

PRODUKTBESKRIVNING

Thomagrön®
Alla standardprodukter kan fås som Thomagrön® med en 10 % koldioxidreducering i jämförelse med Svensk Betongs branschstandard och motsvarar Svensk Betongs Steg 1 för Klimatförbättrad betong. 

 

Thomagrön® Plus 
En skräddarsydd betong för ditt projekt. För att uppnå bästa möjliga miljöprestanda  - upp till 50 % reduktion -  hjälper vi dig med teknisk rådgivning och motsvarar Svensk Betongs Steg 2 och 3 för Klimatförbättrad betong.

 

Där ingår att:
arrow blue  gå igenom handlingar, föreskrifter och ritningar 
arrow blue  ta fram en eller fler skräddarsydda betongprodukter som passar just för ditt projekt

 

För att dokumentera produkternas miljöprestanda:
arrow blue  EPD beräkningar för att dokumentera CO2-avtryck och uppnådda klimatbesparingar

 

För att säkerställa bästa möjliga slutresultat:
arrow blue  medverkar vi på uppstartmöte tillsammans med entreprenör
arrow blue  tar vi gemensamt fram anvisningar för härdning, efterbehandling och formrivning
arrow blue  följer vi upp besparingar och resultat.

 

Viktiga fördelar med Thomagrön® Plus:

arrow blue   Minskat CO2-avtryck. 

arrow blue   Högre rankning i flera olika miljöklassningssystem.

arrow blue   Faktiska miljöbesparingen i ditt projekt

arrow blue   Optimal lösning för just ditt projekt.

 

EGENSKAPER

Thomagrön®-produkter kan levereras i valfria hållfasthetsklass, men normallt mellan C25/30 och C40/50. Möjliga konsistenklasser är mellan S3 och SF2.
Thomagrön® kännetecknas av en förbättrad arbetbarhet och pumpbarhet. I visa fall kan betongen härda långsammare, vilket förlänger tiden för formrivning samt tiden innan bearbetning av ytor kan genomföras.
Miljöprestanda på Thomagrön® optimeras efter tekniska föreskrifter och andra förutsättningar i ditt projekt.

 

ANVÄNDNING

Thomagrön®-produkter kan användas i alla typer av konstruktioner.

 

HANTERING

Prognos för härdningstid ska alltid tas fram för att säkerställa Prognos för härdningstid ska alltid tas fram för att säkerställa effektiva gjutningar och rätt formrivningstid. Thomas Betong bistår med råd och prognoser.