Ring oss: 0104 50 50 00

SÄKERHETEN FÖRST


Säkerhetsvision

Vi är ett engagerat team som bryr sig om och agerar för våra kunders, kollegors och vårt företags bästa.

Vår företagsvision är att uppfattas som bäst i vår bransch.

Vi sätter säkerheten först och uppmuntrar en kultur där alla medarbetare låter säkerhet bli ett sätt att vara.


Säkerhetspolicy

Vi säkerställer att säkerheten kommer först i varje del av vår verksamhet, vi mäter och följer upp detta kontinuerligt.

Vi insisterar på en säker produktionsmiljö, att våra medarbetare arbetar säkert och alltid följer företagets säkerhetsrutiner, lagar, förordningar och branschkrav.

 

Thomas Concrete Group Hans Karlander


Hans Karlander
VD och Koncernchef, Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group Hans Karlander